Publicerad: 10 mars 2017

Nyhet

Viktiga besked om skolans digitalisering saknas

Regeringen presenterar nya skrivningar om elevers digitala kompetens, som en del i läro-, kurs- och ämnesplaner. Men viktiga bitar saknas fortfarande i strategin för skolans digitalisering.

Per-Arne Andersson

Per-Arne Andersson

Tydligare skrivningar i olika planer är en del i regeringens beslut. En annan är att programmering ska ingå i teknik- och matematikkurser, och att digitaliseringens påverkan på samhället ska belysas i samhällskunskapen.

– Regeringens beslut är bra. Det står dock klart att regeringen inte har för avsikt att ersätta huvudmännen för den kompetensutveckling av lärarkåren, som till exempel programmeringskunskap innebär. För en bra undervisning för eleverna behöver skolledare ha rätt förutsättningar för att kunna organisera kompetensutveckling, metodutveckling och kollegialt lärande på ett bra sätt, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL.

Skolans digitalisering kan inte vänta

Den utlovade it-strategin för skolan är efterfrågad från många håll. I april förra året överlämnade Skolverket sitt förslag till nationella strategier för skolväsendets digitalisering till utbildningsdepartementet, och så sent som i början av januari i år gjorde SKL en framställan till regeringen om att det behövs en nationell kraftsamling för skolans digitalisering. Enligt SKL saknas fortfarande flera viktiga delar i en strategi för skolans digitalisering.

– En nationell strategi brådskar. Det vi saknar i regeringsbeslutet nu är viktiga delar som likvärdig tillgång till teknik och infrastruktur, standarder, digitala prov och inte minst ett fokus på forskning om digitalt lärande, säger Per-Arne Andersson.

Ändringarna i styrdokumenten träder i kraft flytande med möjlighet till start 1 juli 2017 och de ska tillämpas från den 1 juli 2018. Skolverket har idag publicerat visst fortbildningsmaterial på sin Lärportal och mer, inklusive material om programmering, är planerat. De jobbar även med att ta fram ett kommentarmaterial vilket ska fungera som stöd för planering av den pedagogiska verksamheten.

 

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!