Publicerad: 17 november 2018

Nyhet

Vi behöver en långsiktig strategi för nära vård

Omställningen till nära vård ska möta hälso- och sjukvårdens utmaningar och invånares förändrade behov och förväntningar.

Lena Micko

Lena Micko

SKL välkomnar i sitt remissvar den statliga utredningen God och nära vård – en primärvårdsreform (SOU2018:39) och delar utredningens problembeskrivning och förslag på inriktning.

– Det är angeläget att stat, kommuner och landsting tillsammans kan enas om en långsiktig strategi för att förverkliga omställningen till nära vård. Det arbetet behöver komma igång snarast och inte invänta utredningens slutbetänkande, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Skifte i kultur och arbetssätt

Sverige har en väl utvecklad hälso- och sjukvård med internationellt sett mycket goda medicinska resultat. Befolkningen lever längre än tidigare, mår bättre och flera tidigare dödliga sjukdomar har blivit kroniska tillstånd eller kan botas helt. Utmaningarna handlar främst om att utveckla hälsofrämjande och proaktiva insatser för att bättre kunna förebygga kroniska sjukdomar och förhindra akut eller försämrad hälsa. Invånare ska kunna få en god och tillgänglig vård anpassad utifrån sina behov.

– Omställningen till nära vård pågår redan runt om i landet. Det handlar till stor del om ett skifte i kultur och arbetssätt, något som kommunerna och landstingen själva måste driva utifrån sina förutsättningar. Statens roll är att stötta omställningen med generella stöd – inte riktade insatser, som ofta blir fallet idag, säger Lena Micko.

Utgångspunkt i team

I nära vård är teamet runt varje patient den viktigaste utgångspunkten. SKL påpekar i sitt remissvar att vårdteamets roll behöver tydliggöras. SKL anser också att fast läkarkontakt i primärvården är viktig, men utvecklingen av den fasta läkarkontaktens roll och förutsättningarna för listningstak bör hanteras av landsting och regioner och inte regleras på nationell nivå, som föreslås i utredningen.

– Kompetensförsörjningen är en avgörande fråga för vården, vi behöver arbeta för att behålla, kompetensutveckla och nyanställa personal. Men vi motsätter oss utredningens förslag om att staten ska finansiera 1250 nya ST-läkartjänster. Ett generellt finansieringsstöd skulle bidra till de nödvändiga omställningen på ett mer effektivt sätt, säger Lena Micko.

Emma Spak
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!