Publicerad: 18 december 2017

Nyhet

Verksamhetsfokus i avtalsförhandlingar med lärarna

SKL och Pacta har överlämnat mål och inriktning inför avtalsrörelsen 2018 med Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund. Nuvarande avtal går ut 31 mars 2018.

Niclas Lindahl

Niclas Lindahl

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivarförbundet Pacta har överlämnat mål och inriktning till Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd inför avtalsrörelsen 2018. En ny huvudöverenskommelse ska förhandlas under våren.

– Vi vill skapa bästa möjliga förutsättningar för att våra arbetsgivare ska kunna arbeta långsiktigt och med ett tydligt fokus på verksamhetens utveckling. Då behöver avtalen ge möjlighet för varje arbetsgivare att utforma sina egna arbetssätt, sin egen organisation och personalpolitik, säger Niclas Lindahl, förhandlingschef på SKL.

De ekonomiska förhållandena är ansträngda hos många arbetsgivare, bland annat på grund av den demografiska utvecklingen. Dessutom skiljer sig förutsättningarna åt mellan olika kommuner.

– Vårt mål- och inriktningsdokument ger en lägesbeskrivning av SKL och Pactas långsiktiga mål gällande en fungerande lönebildning och bra arbetsgivarpolitik. Skolan behöver ett avtal som stödjer verksamhetsutveckling och en god arbetsmiljö för lärare, säger John Nilsson, förhandlingschef på Pacta.

Det nuvarande avtalet med Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund löper ut den 31 mars 2018.

Avtalsförhandlingarna rör omkring 200 000 medarbetare.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!