Publicerad: 24 november 2016

Nyhet

Vattenkvalitet toppar i nöjdhetsmätning

I 2016 års upplaga av ”Kritik på teknik” rankar medborgare nöjdheten med den tekniska förvaltningen i 101 kommuner. Vattenkvaliteten är mest uppskattad och vägstandarden anses vara den del som behöver förbättras mest.

Peter Haglund, SKL

Totalt sett är vattenkvalitén det område som medborgarna är nöjdast med, 9 av 10 tycker att kommunerna sköter detta uppdrag bra.

– Det är förstås jätteroligt med sådana bra siffror. Att medborgarna är så pass nöjda med vattenkvalitén visar att kommunerna sköter sitt arbete mycket väl på ett område som drabbats av en del uppmärksammade störningar de senaste åren, säger Peter Haglund, chef för sektionen för infrastruktur och fastigheter på Sveriges Kommuner och Landsting.

Undersökningen visar också att sex av tio invånare anser sig vara nöjda eller mycket nöjda med hur snöröjning och halkbekämpning sköttes den gångna vintern. Detta är en förbättring från 2013 då den siffran låg på 4 av 10. Även cyklisterna har upplevt en förbättring. Fem av tio cyklister anser att vinterväghållningen är bra eller mycket bra på cykelbanor. I 2013 års undersökning var den siffran fyra av tio.

– Med tanke på årstiden är det förstås en liten väckarklocka. Betygen visar på en förbättring även här och vi hoppas att det underlag som undersökningarna ger leder till fortsatt utvecklingsarbete, säger Peter Haglund.

SKL har gjort undersökningarna sedan 1987 och ser gärna att allt fler kommuner väljer att delta i undersökningar i framtiden.

– Resultaten, likt Öppna jämförelser, ger möjligheter att se nöjdheten i sin egen kommun och få goda exempel från andra, säger Peter Haglund.

Som ett led i arbetet att lyfta fram goda exempel har SKL för första gången i år lyft fram 10 kommuner har de bästa snitten för sex indikatorer.

– Det är ingen rankinglista eftersom inte alla deltar. Men vi tycker att det är bra att lyfta fram de som fick de bästa betygen för att ge andra möjlighet att kanske kontakta dem för att se hur de arbetar. Vår topp tre, Arvika, Tibro och Sala kan ta åt sig av goda betyg, säger Peter Haglund.

Bilden är en tabell som visar det sammanvägda snittet för de tio bästa kommunerna. Det nationella snittet är 6,4, alla kommunerna i listan har över 7,0 och bäst är Arvika med 7,5 i snitt.

Statistiken i rapporten är framtagen av SKL genom enkätundersökningar under våren 2016. 101 kommuner har deltagit.

För varje deltagande kommun valdes 500 personer ut slumpmässigt. Svarsfrekvensen var totalt 48 procent även om den skiljer mellan kommunerna.

SKL har sedan 1987 erbjudit enkätundersökningar av den tekniska verksamheten i kommunerna.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!