Publicerad: 18 november 2016

Nyhet

Värna den solidariskt finansierade sjukvården

Allt fler har privata sjukförsäkringar. Regeringen vill förtydliga att patienter med sjukvårdsförsäkring inte ska gå före patienter med offentlig finansiering. SKL håller med.

Ökningen av privata vårdförsäkringar oroar SKL.

– Om allt fler medborgare upplever att en privat sjukvårdsförsäkring ger förtur till vård, hotar det den solidariskt finansierade sjukvården. Det är inte acceptabelt att privata vårdgivare som tar emot patienter med försäkringsfinansiering prioriterar dessa högre än patienter med offentlig finansiering, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Lena Micko, ordförande SKL

– I praktiken innebär det att försäkringsbolagen använder vårdgivare som i huvudsak är offentligt finansierade för att kunna sätta solidaritets- och behovsprincipen ur spel, säger Lena Micko.

SKL anser att det i en eventuellt kommande proposition bör tydliggöras att privata vårdgivare, som tar emot både försäkringspatienter och vanliga patienter, inte får låta försäkringspatienterna gå före. SKL anser också att det bör förtydligas att den offentligt drivna vården inte kan ta emot privata försäkringspatienter eller självbetalande patienter. Vidare efterlyser SKL bättre uppföljningsmöjligheter. Idag finns små möjligheter att kontrollera om privata vårdgivare prioriterar försäkringspatienter eller självbetalande patienter högre än patienter med offentlig finansiering.

Antalet personer med privat sjukvårdsförsäkring har ökat snabbt det senaste decenniet, från ca 100 000 år 2000 till knappt 650 000 år 2015. Av antalet sysselsatta har var tionde person en sjukvårdsförsäkring som betalas av arbetsgivaren. Samtidigt står de privata försäkringarna inte för mer än knappt en procent av de totala hälso- och sjukvårdskostnaderna.

M, L, C, KD och SD reserverade sig.

Hämta yttrandet: ”Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård”

Fler yttranden från styrelsen

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!