Publicerad: 22 december 2016

Nyhet

Vårdskadorna är färre nu än för tre år sedan

Patientsäkerheten har förbättrats. Det visar en granskning av nära 60 000 journaler från omkring 60 sjukhus från januari 2013 till juni 2016.

– Resultatet är mycket glädjande, säger Hans Karlsson, chef på avdelningen för vård och omsorg.

Hans Karlsson

Granskningen visar att vårdrelaterade infektioner, blåsöverfyllnad och svikt i vitala funktioner minskat betydligt under de senaste tre åren.

– Landstingen och regionerna har gjort ett omfattande förbättringsarbete och det har gett resultat, säger Hans Karlsson.

Samtidigt visar granskningen att minskningen senaste året planat ut och att andelen utlokaliserade patienter har ökat från 3 procent 2015 till nästan 5 procent första halvåret 2016.

– Det är allvarligt, risken att drabbas av vårdskador är dubbelt så hög för patienter som  utlokaliseras, och alltså vårdas på någon annan avdelning än den som har speciell kompetens för patientens behov, säger Hans Karlsson. Om utlokalisering måste göras ska det ske på ett sätt som minimerar riskerna för patienterna.

Undersökningen bekräftar tidigare fynd

100 000 patienter på svenska sjukhus får varje år vårdskador av varierande allvarlighetsgrad.
Vårdtiden för patienter med vårdskador är mer än dubbelt så lång som för patienter utan skador. Kostnaden för den extra vårdtid som beror på vårdskador beräknas till ungefär 7 miljarder kronor årligen.

Skador i vården (öppnas i nytt fönster)

Denna rapport är den sjätte i en fortlöpande serie rapporter som redovisar resultatet av journalgranskning som genomförts nationellt i SKL:s regi. Studien omfattar drygt 58 000 granskade vårdtillfällen under år januari 2013- juni 2016.  Journalgranskningen sker vid drygt 60 sjukhus och studien är den största som genomförts internationellt. De dominerande skadetyperna är vårdrelaterade infektioner. Utöver nationella siffror visar rapporten också vårdskador per landsting/region.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!