Publicerad: 17 maj 2017

Nyhet

Vårdrelaterade infektioner minskar

Antalet vårdrelaterade infektioner (VRI) har minskat något de senaste
åren men enligt beräkningar drabbas fortfarande närmare 65 000 patienter i Sverige varje år.

Det framgår av en ny rapport, som bygger på granskning av nära 60 000 vårdtillfällen. Journalgranskningsstudier visar att upp till hälften av dessa skador troligen hade kunnat förebyggas.

En vårdrelaterad infektion innebär, förutom lidande för patienten, förlängd vårdtid. Kostnaderna i form av förlängd vårdtid för undvikbara VRI bedöms uppgå till 3,3 miljarder kronor, eller cirka fem procent av totalkostnaden för somatisk sjukhusvård.

Billigare att förebygga

Hans Karlsson

Många vårdskador inklusive VRI går att undvika genom ett systematiskt förebyggande arbetssätt. Kostnaderna för det förebyggande arbetet är mycket lägre än kostnaderna för vårdskadorna.

– Det finns åtgärdsprogram, som många använder, men inte alla. Chefer och ledare på olika nivåer behöver se över vad som kan göras bättre, säger Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg.

Kunskap för att förebygga VRI finns även på webbplatsen www.stoppavri.nu, som finansieras av Vinnova och där SKL är en av flera aktiva parter.

Fakta vårdrelaterade infektioner

  • Män drabbas oftare än kvinnor av lunginflammation eller blodförgiftning
  • Urinvägsinfektioner och infekterade sår efter operation är vanligt
  • Patienter äldre än 75 år drabbas oftare än yngre. Äldre har även signifikant fler övriga vårdskador än yngre.
  • Konsekvenserna är ofta allvarligare än för en yngre patient med samma typ av VRI.

I rapporten "Vårdrelaterade infektioner – Kunskap, konsekvenser och kostnader" redovisas olika aspekter av vårdskador och framför allt vårdrelaterade infektioner. Rapporten bygger på data ur journalgranskningen 2013-2016 och omfattar över 58 000 granskade vårdtillfällen vid
drygt 60 sjukhus.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!