Publicerad: 16 februari 2016

Nyhet

Varannan vikarie får fast jobb

Vartannat vikariat eller visstidsanställning i kommuner och landsting leder till fast jobb inom tre år. Endast 4 procent har en tidsbegränsad anställning efter tre år, visar en ny studie.

– Att varannan person som börjar på ett vikariat tillsvidareanställs visar att ett tillfälligt uppdrag både kan vara ett första steg till fast jobb och ett bra sätt för till exempel unga att pröva på ett yrke, säger Agneta Jöhnk, chef för avdelningen för arbetsgivarpolitik.

Visstid och vikariat vanligast bland unga och äldre

Tidsbegränsade anställningar är absolut vanligast bland unga och äldre. Av de medarbetare som är mellan 27 och 64 år är nästan 9 av 10 tillsvidareanställda.

Agneta Jöhnk, avdelningschef, SKL

– Kontinuitet och långsiktighet är viktigt, både för verksamheten och de anställda. Självklart är målet att medarbetare som önskar ska kunna få en tillsvidareanställning. Det är därför bra att det är den absolut vanligaste anställningsformen, och att det är så få medarbetare som fortsätter jobba som vikarier år efter år, säger Agneta Jöhnk.

Andelen anställda med månadslön och tidsbegränsad anställning ökade något under åren 2009-2014 – från sju till nio procent. Timavlönade ökade under samma period från tio till tolv procent. Många timavlönade jobbar dock få timmar och har kanske arbetet vid sidan av studier eller andra jobb.

Mer jämställd arbetsmarknad en viktig faktor

Många kommuner har heltidsfrågan och frågan om att minska de tidsbegränsade anställningarna högt på agendan. Att heltidsarbetet ökar i kommuner och landsting kan på sikt minska behovet av timanställda.

– Men det som verkligen skulle göra skillnad är en mer jämställd arbetsmarknad där till exempel uttaget av föräldraledighet skulle bli mer jämställt. Då skulle behovet av vikarier minska i kommuner och landsting, säger Agneta Jöhnk.

Det senaste årets stora flyktingmottagande har ökat arbetsbelastningen och behovet av tillfälliga anställningar i många välfärdsverksamheter. Det finns mycket som talar för att de tidsbegränsade anställningarna i till exempel socialtjänsten och skolan kommer att öka framöver.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!