Publicerad: 21 november 2019

Nyhet

Väntetiderna till operation fortsätter att minska

Väntetiderna inom den specialiserade sjukvården fortsätter att minska. Det visar regionernas oktobersiffror, som ligger till grund för den andra utbetalningen av kömiljarden.

16 av 21 regioner har minskat väntetiderna till operation eller behandling inom den specialiserade vården i oktober 2019 jämfört med samma månad förra året. Även väntetiderna till första besök i den specialiserade vården minskar i de flesta regioner.

I sju regioner får minst 71 procent av patienterna operation eller behandling inom 60 dagar.

Totalt 20 regioner får dela på de medel som betalas ut för oktober månad inom ramen för överenskommelsen ”En ny och uppdaterad kömiljard”.

Fakta om kömiljarden

2019 års överenskommelse ”En ny och uppdaterad kömiljard” tecknades mellan SKL och regeringen i juni 2019. Den omfattar totalt 1,61 miljarder kronor.

80 procent av medlen är prestationsbundna. För att kunna ta del av stödet behöver regionerna visa på att de minskat väntetiderna i den specialiserade vården från hösten 2018 till hösten 2019. Medel betalas också ut till de regioner där minst 71 procent av patienterna kommer i kontakt med den specialiserade vården eller får en operation eller behandling inom 60 dagar.

Utbetalningarna sker i december enligt regionernas rapporterade siffror för september, oktober respektive november.

Övriga 20 procent fördelas jämt mellan regionerna, beräknat på antalet invånare.

Annika Brodin-Blomberg
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!