Publicerad: 29 september 2016

Nyhet

Välkommet stöd för bostäder men fler insatser krävs

Regeringens investeringsstöd till hyresrätter och studentlägenheter kan bidra till att byggandet av bostäder ökar. Men det krävs fler insatser för att lösa den omfattande bostadsbristen.

Stödet, som omfattar totalt tre miljarder kronor per år, ska betalas ut till bostäder som börjar byggas från och med januari nästa år, enligt ett nytt beslut från regeringen.

– Investeringsstödet kan ge en positiv effekt på bostadsbyggandet. Det kan leda till att fler unga och studenter får tillgång till ett boende. Men det krävs ytterligare åtgärder för att lösa den svåra bostadsbristen, säger SKL:s ordförande Lena Micko.

– Ska fler kunna få tillgång till en egen bostad måste det bli möjligt att bygga bostäder i fler lägen där många vill bo, byggprocesserna behöver snabbas upp och de ekonomiska förutsättningarna på bostadsmarknaden behöver förbättras.

Exempel på åtgärder som SKL vill att regeringen vidtar

  • Släpp fram bostäder i attraktiva lägen. Statens riksintressen måste bli färre och täcka en mindre andel av Sveriges yta. De täcker i dag halva landets yta och fördröjer byggstarten av tusentals bostäder. Strandskyddet behöver lättas upp för möjliggöra fler byggen på landsbygden. Sverige har i dag 420 000 kilometer stränder, vilket motsvarar tio gånger jordens omkrets. Det är inte rimligt att det är 100 meter generellt byggstopp vid varje strandkant.
  • Snabba på byggprocesserna. Statens handläggning av överklaganden måste kortas. Kommunerna har bara tio veckor på sig att handlägga ett bygglov. Länsstyrelsernas handläggning bör inte få ta längre tid än så heller. Utöver detta behöver regeringen snarast göra verklighet av förslaget att kommunerna ska kunna begära bindande besked från länsstyrelserna i planeringsprocessen.
  • Förbättra de ekonomiska förutsättningarna. Öka rörligheten på bostadsmarknaden genom att förändra reavinstbeskattningen och se över ekonomiska regelverk med syftet att ge fler möjlighet att efterfråga en bostad, däribland regelverk för bostadsbidrag, bostadstillägg och bosparande för unga.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!