Publicerad: 11 december 2019

Nyhet

Välkommet beslut om utveckling av digital infrastruktur

Regeringen ger flera myndigheter i uppdrag att ta fram gemensam digital infrastruktur för myndigheter, kommuner och regioner. SKR välkomnar beslutet, som dock behöver följas av statlig investering.

Jenny Birkestad.

Jenny Birkestad.

Det handlar om etablera en basinfrastruktur för it, och om att skapa enhetliga grunddata som kan användas gemensamt.

− Regeringen måste låta de goda och höga ambitionerna följas av motsvarande investeringar. I Finland sker det stora investeringar i nationell digital infrastruktur, samtidigt som kommuner och regioner erbjuds puckelfinansiering för omställning, och bjuds in som medskapande aktörer, säger Jenny Birkestad, chef för avdelningen för digitalisering på SKR.

SKR vill att en Sverigeförhandling om välfärdens digitala infrastruktur inleds mellan staten och huvudmännen.

− Det måste finnas samsyn mellan staten och huvudmännen kring prioritering, takt och finansiering. Regeringen och huvudmännen bör därför tillsammans hitta vägen kring arbetet med utveckling och förvaltning av nationell digital infrastruktur. Det behövs en långsiktig modell för samfinansiering av nödvändiga investeringar för välfärdens omställning i en digital tid.

Fakta

För att kommuner och regioner ska kunna ta tillvara på digitaliseringens möjligheter fullt ut måste vissa förutsättningar finnas på plats. Det handlar bland annat om ledarskap, juridik, datadriven innovation, en gemensam infrastruktur och digitala funktioner.

Jenny Birkestad
Avdelningschef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!