Publicerad: 10 mars 2017

Nyhet

Välkommet att staten vill stödja kulturskolorna

En utredning vill att staten ska bidra i utvecklingen av landets kommunala kulturskolor. Det är bra. Men SKL säger nej till detaljerade nationella mål.

Lena Micko, ordförande SKL

Lena Micko

Det framhåller förbundet i sitt yttrande till utredningens betänkande.

– Nästan en halv miljon barn deltar i kulturskolornas aktiviteter och antalet deltagande barn ökar varje år. Kulturskolorna uppskattas av både barnen och deras föräldrar. Men det finns utmaningar och det är positivt att staten vill stödja kommunerna i att hantera dem, säger SKL:s ordförande Lena Micko.

Bra att satsa på kompetensförsörjning

SKL välkomnar bland annat att utredningen vill förbättra utbildningssystemet så att kulturskolorna enklare kan få tag i rätt kompetens. Förbundet instämmer även i att det behövs forskning om hur fler barn kan inkluderas i kulturlivet – en högt prioriterad fråga i kommunerna.

– Att säkra kompetensförsörjningen och att ge alla barn, oavsett deras bakgrund och förutsättningar, möjlighet att delta i kulturskolan är två viktiga utmaningar, säger Lena Micko.

Nej till detaljerade mål

Utredningen har haft i uppgift att analysera behovet av en reglering av kulturskolan, men avstår från att lägga ett regleringsförslag. Det tycker SKL är bra. Istället föreslår utredningen nationella mål. Men de föreslagna målen riskerar, tvärtemot syftet, att hämma kulturskolornas utveckling.

– Utredningen vill införa detaljerade krav om hur kulturskolorna ska bedrivas. Staten föreslås till exempel avgöra när på dagen undervisningen ska ske och i hur många konstuttryck. Sådan detaljerad styrning är inte vad kulturskolorna och barnen behöver, säger Lena Micko.

– Kulturskolornas verksamheter måste fortsatt kunna anpassas till de varierande förutsättningar som finns och till de intressen och behov som barnen har lokalt. Detta i kombination med statliga satsningar på kompetensförsörjning, forskning och uppföljning är rätt väg framåt.

SKL efterfrågar formaliserad dialog

I sitt yttrande framhåller SKL att förbundet vill ha en formaliserad dialog om kulturskolan med staten.

– Vi vill ha en dialog för att säkerställa att staten, när man nu engagerar sig i kulturskolan, tar tillvara kommunernas kulturpolitiska prioriteringar, skilda förutsättningar och behov, säger Lena Micko.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!