Publicerad: 20 november 2019

Nyhet

Välkommen straffskärpning för hot och hat

Idag tog riksdagen beslut om att skärpa straffen för de som hotar och trakasserar förtroendevalda och dess anhöriga i kommuner och regioner. SKL välkomnar beslutet.

Anders Knape

Anders Knape

– Det är viktigt att riksdagen äntligen beslutat om en straffskärpning för de som hotar och trakasserar förtroendevalda. Hot och hat försvagar vår demokrati och hör inte hemma i vårt samhälle, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

De senaste åren har hat, hot och våld mot förtroendevalda både ökat och blivit grövre. Det har i en del fall lett till att de lokala och regionala politikerna inte vill uttala sig, delta i svåra beslut och att många avslutar sina uppdrag i nämnder och styrelser.

SKL har under många år drivit frågan om straffskärpning men också med resurser från regeringen arbetat med utbildningar och stöd till kommuner och regioner för att kunna förebygga och hantera hot och hat mot förtroendevalda.

– Nu hoppas vi att regeringen fortsätter att stödja oss i det arbetet. Vi uppmanar också alla förtroendevalda att anmäla när de blir hotade eller trakasserade och inte låta det passera. Vi ska nu titta på den förbättrade lagstiftningen om skärpta straff för att se vad vi kan göra mer för att ge det stöd från SKL som behövs. Ingen ska behöva vara rädd för att ta obekväma beslut eller behöva avsäga sig ett uppdrag för att de upplever hot, hat och våld, säger Anders Knape.

Fakta

SKL har sedan 2016 haft resurser från regeringen för att stödja kommuner och regioner i deras förebyggande arbete mot hat och hot mot förtroendevalda.

Regeringen föreslår en ändring i lagen så att straffen för brott som begås mot förtroendevalda, på grund av personens förtroendeuppdrag, förstärks. Det gäller förtroendeuppdrag i stat, kommun, landsting, Sametinget och Europaparlamentet.

Riksdagen sa i dag ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2020.

Anna-Lena Pogulis
Handläggare

Lena Langlet
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!