Publicerad: 25 juni 2015

Nyhet

Välkommen satsning på äldreomsorgen

SKL välkomnar regeringsbeslutet om sju miljarder kronor till äldreomsorgen under mandatperioden. Pengar som främst ska gå till förstärkt bemanning i kommunerna.

Lena Micko, ordförande för SKL.

– Det här är en positiv satsning för såväl de äldre som för personalen som arbetar inom äldreomsorgen, säger Lena Micko, ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting.

Olika undersökningar visar att de flesta äldre är nöjda med sin omsorg. Men bland annat Öppna Jämförelser visar att det också att det finns brister i omsorgen. Inte minst finns stora skillnader mellan olika kommuner, och inom olika områden av äldreomsorgen. Bland annat framgår att de äldsta med störst behov är minst nöjda.

Höjd kvalitet

Äldre kvinna som blir omhändertagen av vårdare.

– Med den här satsningen kan vi höja kvaliteten på vården, satsa på utbildning av mer personal och skapa fler heltider, säger Lena Micko.

Regeringsbeslutet innebär att en miljard kronor avsätts i den så kallade vårändringsbudgeten för 2015. Därefter satsas två miljarder kronor per år under de kommande tre åren i mandatperioden.

Regeringen har också utsett Susanne Rolfner Suvanto till särskild utredare för att ta fram ett förslag till en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen.

– Att säkra kvaliteten inom äldreomsorgen är angeläget och SKL ser fram emot att samarbeta med utredaren för det allra bästa resultatet, säger Lena Micko.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!