Publicerad: 18 maj 2017

Nyhet

Välkommen digitaliseringsstrategi

De fokusområden som pekas ut i regeringens digitaliseringsstrategi stämmer bra överens med de satsningar som SKL anser behöver göras för att öka digitaliseringen i offentlig sektor.

Gunilla Glasare, tillförordnad chef för avdelningen för digitalisering inom SKL

Gunilla Glasare

Sveriges Kommuner och Landsting har länge arbetat för ett ökat tryck i digitaliseringsfrågorna för offentlig sektor.

– Vi vet att vi inte lever upp till invånarnas förväntningar när det gäller digital service, och det händer mycket i kommuner, landsting och regioner för att åstadkomma en smartare välfärd. Men vi har också efterlyst ett starkt nationellt stöd för det fortsatta arbetet, säger Gunilla Glasare, tillförordnad chef för avdelningen för digitalisering inom SKL.

Fokusområdena i regeringens digitaliseringsstrategi handlar om kompetens, trygghet, innovationer, ledning och infrastruktur. För några av områdena finns redan andra strategier, t.ex. en bredbandsstrategi. Och i mars i år presenterades delbetänkandet digitalforvaltning.nu som bl.a. förespråkar att en myndighet får ett samlat ansvar att främja digitaliseringen i offentlig sektor.

– Det är bra att en digitaliseringsstrategi nu finns framme, den är efterlängtad. Men det behövs ytterligare skarpa beslut för att göra verklighet av den, och det är bråttom. SKL deltar och bidrar gärna i de fortsatta diskussionerna kring detta, säger Gunilla Glasare.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!