Publicerad: 18 december 2019

Nyhet

Välfärdskommissionen behöver handlingskraft

Regeringen bildar en Välfärdskommission som ska leda till åtgärder för att stärka välfärden. SKR välkomnar beskedet och uppmanar regeringen att säkra en handlingskraftig kommission.

Anders Knape.

Anders Knape.

Välfärdskommissionen kommer att se över hur förutsättningarna att leverera välfärdstjänster kan förbättras och framförallt fokusera på arbetsmiljö och kompetensförsörjning, förbättrad styrning, effektivt nyttjande av offentliga resurser och digitaliseringens möjligheter för att utveckla välfärden. Från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ingår Anders Knape, ordförande och Anders Henriksson, 2:e vice ordförande.

Regeringen nämner särskilt att kommissionen i arbetet ska ta hänsyn till att kommuner och regioner har olika förutsättningar och utgångsläge i olika delar av landet.

– Vi hoppas att Välfärdskommissionen blir ett bra första steg för en ökad samsyn mellan staten, regioner och kommuner om vad välfärdens verksamheter behöver. Våra medlemmar behöver långsiktiga satsningar och större möjligheter att utveckla verksamheterna utifrån sina egna behov, säger Anders Knape.

Kommissionen tillsätts mot bakgrund av den demografiska utvecklingen som kommer att innebära stora utmaningar för välfärden de kommande åren. Finansdepartementet har pekat på kommuner och regioner behöver cirka 90 miljarder kronor mer än i dag om välfärden ska utvecklas i takt med behoven från det ökande antal äldre, barn och unga. Det är en bedömning som SKR delar. Antalet personer över 80 år ökar med nästan 50 procent, samtidigt som antalet i arbetsför ålder endast ökar med 5 procent.

– Jag välkomnar regeringens vilja att kommissionen ska kunna lägga konkreta förslag som blir verklighet under arbetets gång. Det är viktigt att vi inte fastnar i diskussioner utan att kommissionen kan bli en motor för förändring och utveckling, säger Anders Knape.

Detaljer om Välfärdskommissionens uppdrag presenteras efter regeringssammanträdet den 19 december.

Fakta

Välfärdskommissionen består av finansminister Magdalena Andersson, civilminister Lena Micko, socialminister Lena Hallengren, jämställdhetsminister Åsa Lindhagen, utbildningsminister Anna Ekström, Veronica Magnusson, ordförande Vision, Heidi Stensmyren, ordförande Läkarförbundet, Tobias Baudin, ordförande Kommunal, Anders Knape, ordförande SKR och Anders Henriksson, 2:e vice ordförande SKR.

Välfärdskommissionen ska senast den 31 december 2021 redovisa hur arbetet har bedrivits.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!