Publicerad: 23 oktober 2017

Pressmeddelande

Välfärd och politiskt ledarskap för toppolitiker

Toppolitiker från olika länder besöker SKL och kommuner och landsting den 23-27 oktober. Besöken är ett led i att utbyta erfarenheter och öka kunskapen om välfärd och politiskt ledarskap.

Besöken i Sverige är en del av ett 18 månaders långt ledarprogram för kvinnor som är toppolitiker i Asien, Afrika och Östeuropa.

De internationella politikerna samlas på SKL tillsammans med förtroendevalda från kommuner och landsting för att få veta mer om svensk välfärd. De besöker sedan tillsammans med förtroendevalda i ett antal kommuner och landsting olika verksamheter som exempelvis förskola, äldreomsorg, sjukhus och renhållning.

– Syftet för SKL:s medverkan är att bidra till att stärka demokratin och ledarskapet. Det är positivt att vi kan vara med i arbetet för att inspirera till en bättre välfärd för alla och att vi får möjlighet att utbyta erfarenheter bland annat kring det politiska ledarskapet, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Den 23 oktober besöker de internationella politikerna SKL och sedan åker de ut i kommuner och landsting för att göra studiebesök tillsammans med förtroendevalda som ska vara deras mentorer under besöken.

Mentorerna är ledande politiker i följande kommuner och landsting och där besöken sker:
Haparanda, Klippan, Kristinehamn, Lidingö, Ljungby, Mora, Torsby, Trosa, Västerås, Örebro kommun samt landstingen i Kalmar och Stockholm.

Det är femte gången som programmet anordnas med SKL som samarbetspart och Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) som ansvarig. De internationella politikerna har varsin mentor i form av en svensk ledande politiker.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!