Publicerad: 27 september 2018

Nyhet

Valdeltagandet har ökat för fjärde valet i rad

Nu är valresultaten fastställda i samtliga kommuner, landsting och regioner. I 198 kommuner får inget av de traditionella blocken egen majoritet jämfört med 162 efter 2014 års val.

Valdeltagandet ökade 2018 för fjärde valet i rad. I valet till kommunfullmäktige röstade 84,1 procent, i valet till landstingsfullmäktige 83,8 procent och i riksdagsvalet 87,2 procent. Sedan 2002 har valdeltagandet ökat med 6,2 i kommun-, 6,3 i landstings- och 7,1 procentenheter i riksdagsvalen. Men det råder ett fortsatt ojämlikt deltagande i olika valdistrikt. Fler än någonsin tidigare har valt att förtidsrösta, 44,5 procent.

Utveckling av valdeltagandet 2002-2018

År

Kommun

Landsting

Riksdag

2002

77,9

77,5

 80,1

2006

79,4

78,8

82,0

2010

81,6

81,1

84,6

2014

82,8

82,5

85,8

2018

84,1

83,8

87,2

Förändringar i valresultat från valet 2014

  • Jämfört med förra kommunvalet tappar (S) 3,6, (MP) 3,2 och (M) 1,5 procentenheter. (SD) ökade med 3,4, (C) med 1,8, (V) med 1,3 och (KD) med 1,2 procentenheter.
  • Jämfört med förra landstingsvalet tappar (S) 4,2, (MP) 3,1 och (M) 2,2 procentenheter. (SD) ökar med 3,8, (C) 2,1, (KD) 1,9 och (V) 1,5 procentenheter.
  • (C)och (L) får mer än 1 procentenhet fler röster i kommunvalet jämfört med riksdagsvalet.
  • (SD) har betydligt lägre stöd i kommun- och landstingsvalen än i riksdagsvalet. Det skiljer 4,8 respektive 4,6 procentenheter.

Färre traditionella majoriteter i kommuner och landsting

I 198 kommuner får inget av de traditionella blocken egen majoritet jämfört med 162 efter 2014 års val. I 135 kommuner ser Sverigedemokraterna ut att kunna bli vågmästare mellan de traditionella blocken. Det innebär att merparten kommuner, landsting och regioner kommer att styras genom blocköverskridande koalitioner, minoritetsstyren eller någon form av samarbete med Sverigedemokraterna eller ett lokalt parti. Efter valet 2014 bildades blocköverskridande koalitioner i 101 kommuner och 4 landsting och regioner.

Andelen 65 år och äldre har ökat

12 678 ledamöter har valts in i kommunfullmäktigeförsamlingarna. Andelen kvinnor och män är i stort sett det samma som tidigare mandatperiod. Andelen kvinnor är 43,3 procent jämfört med 43,7 procent 2014. När det gäller åldersfördelning har andelen över 65 år ökat mest, från 19 procent 2014 till 23 procent 2018.

Åldersfördelning kommunfullmäktigeledamöter 2014 och 2018 (procent)

Ålder

2014

2018

18-29

8

7

30-49

36

34

50-64

37

37

65-

19

23

Till landstings- och regionfullmäktigeförsamlingarna har 1696 ledamöter valts in. Andelen kvinnor är 47,6 procent 2018 jämfört med 48,3 procent 2014. Åldersfördelningen är i stort sett samma som tidigare men även i landstingen och regionerna har andelen över 65 år ökat mest 17 procent 2018 jämfört med 15 procent 2014.

Åldersfördelning landstingsfullmäktigeledamöter 2014 och 2018 (procent)

Ålder

2014

2018

18-29

9

8

30-49

39

39

50-64

38

36

65-

15

17


Fler mandat till lokala partier och regionala partier

I 2018 års val har 148 partier som inte är representerade i riksdagen erhållit 575 mandat i sammanlagt 146 kommuner. Det ska jämföras med 2014 års val när 181 partier erhöll 539 mandat i 142 kommuner.

Det största lokala partiet är Demokraterna i Göteborg med 60 013 röster, vilket motsvarar 16,95 procent av rösterna. Feministiskt initiativ fick därefter flest röster i Stockholm och Göteborg (20 387 och 3,30 procent respektive 8 152 röster och 2,30 procent). I Lunds kommun fick FörNyaLund 6 870 röster (8,57 procent).

De andelsmässigt största lokala partierna är:

  • Oberoende realister i Hagfors 36,47 procent
  • Nykvarnspartiet 30,43 procent
  • Perstorp 29,79 procent
  • Waxholmspartiet 24,67 procent
  • Bjärepartiet 22,21 procen

I landstingsvalet fick regionala partier sammanlagt 78 mandat i åtta landsting, vilket kan jämföras med 46 mandat i sju landsting 2014.

Norrbottens sjukvårdsparti är det största sjukvårdspartiet och blev största parti i Norrbottens läns landsting med 34,69 procent av rösterna. I Södermanlands län fick Vård för Pengarna 18,29 procent medan Bevara akutsjukhusen fick 8,89 procent i Jönköpings län.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!