Publicerad: 5 september 2018

Nyhet

Valdeltagandet är högt men varierar stort

Sverige har internationellt sett ett högt valdeltagande. Men valdeltagandet varierar stort mellan och inom kommuner samt mellan olika väljargrupper.

I valet 2014 ökade valdeltagandet för tredje valet i rad. Sedan 2002 har valdeltagandet ökat med 4,9 procentenheter i valet till kommunfullmäktige, 5,0 procentenheter i valet till landstingsfullmäktige och 5,7 procentenheter i riksdagsvalet. 2014 ökade valdeltagandet i 273 av Sveriges kommuner, störst var ökningen i Årjäng, Dorotea och Älvdalen. Högst valdeltagande i kommunvalet har Lomma.

Stora skillnader inom kommuner

Men även om valdeltagandet är högt är skillnaderna i valdeltagande stora inom kommunerna. I 198 kommuner är skillnaden mer än tio procent mellan valdistriktet med det högsta och med det lägsta valdeltagandet och i vissa kommuner till och med över 50 procents differens. Störst är skillnaderna i de stora städerna och i förorter med många invånare.

Färre förstagångsväljarna

En grupp där valdeltagandet överlag är lägre än andra grupper är förstagångsväljarna, även om skillnaden minskat något. Vid valet till kommunfullmäktige 2014 röstade 77,1 procent av förstagångsväljarna. Det var en ökning med nästan 3 procent jämfört med 2010. Bland de röstberättigade i 2018 års val efter ålder minskar antalet unga väljare 18-29 år jämfört med 2014 års val. Det är väljare i gruppen 18-24 år som blir färre och förklaras av att det runt år 2000 föddes få barn i Sverige och det är de som nu är förstagångsväljare.

Fler utländska medborgare och äldre får rösta

En grupp som har ännu lägre valdeltagande är de utländska medborgare som får rösta i valet till kommun- och landstingsfullmäktige. I 2014 års val till kommunfullmäktige röstade 34 procent av de röstberättigade utländska medborgarna. Det är folkbokförda medborgare från EU-länder, Norge, Island samt övriga utländska medborgare som varit folkbokförda i Sverige i tre år i följd inför valet. Den här gruppen blir dock större i 2018 års val och ökar med 123 000 personer.

En annan grupp som växer jämfört med 2014 års val är personer mellan 70–79 år. Det är den stora generationen född på 1940-talet som gör att det blir uppemot 145 000 fler personer i åldersspannet. Det är dessutom en grupp med högt valdeltagande och fylls nu på ytterligare med personer från det åldersspann som hade högst valdeltagande i kommunvalet 2014. 

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!