Publicerad: 7 februari 2018

Nyhet

Valår väcker frågor om politiska partier i skolan

Från årsskiftet gäller nya regler för politiska besök i skolan. Rektorn har rätt att bestämma vilka partier som får komma till skolan, men urvalet måste alltid vara motiverat.

Per-Arne Andersson

Per-Arne Andersson

En ny bestämmelsen i skollagen tydliggör att en skola som vill bjuda in politiska partier får begränsa antalet partier som bjuds in om urvalet av partier görs på objektiv grund.

– Att bjuda in partier till skolan är en bra metod för att ge en mångfacetterad bild av hur demokratin och vårt politiska system fungerar. Men många rektorer har känt en osäkerhet runt detta och därför är det viktigt att det blir tydligt att beslutet ligger hos rektorn, säger Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på Sveriges Kommuner och Landsting.

Nytt stödmaterial från SKL

Sveriges Kommuner och Landsting publicerar nu ett uppdaterat stödmaterial för ansvariga. Där tydliggörs bland annat vad som menas med ett objektivt urval. 

– Det är valår och vi vet att många skolor nu kommer att få frågor från politiska partier och själva planera in debatter och annat. Vi hoppas att vårt stödmaterial ska underlätta i det arbetet, säger Per-Arne Andersson.

I stödmaterialet finns också ett förslag till en handlingsplan inför ett politiskt besök.

  • Skolan är ingen allmän plats. Rektor beslutar om politiska partier ska få komma till skolan för att sprida sitt budskap.
  • Om skolan bjuder in partier till skolan för att medverka i utbildningen kan de av begränsa antalet partier som ges tillträde om detta görs på objektiv grund, exempelvis partier som är representerade i riksdagen, fullmäktige eller Europaparlamentet.
  • Beslut om att neka ett parti tillträde till skolan kan inte baseras på partiets åsikter eller innehållet i dess budskap, även om dessa står i strid med skolans värdegrund.
  • Skolan får neka partier tillträde av praktiska skäl (till exempel tillgång till lokaler) och påvisbara ordningsskäl. Beslutet måste kunna motiveras.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!