Publicerad: 17 mars 2016

Nyhet

Utveckla insatser till nyanlända kvinnor

Samhället behöver utveckla insatser till nyanlända kvinnor. Det handlar både om jämställdhet och att inte hänvisa familjer till fattigdom, sa SKL:s ordförande Lena Micko i ett tal i dag.

Lena Micko höll i dag inledningsanförandet på SKL:s arbetsmarknads- och näringslivsdagar i Uppsala.

Lena Micko, ordförande, SKL

– Vi behöver system som snabbare rustar nyanlända att komma in på arbetsmarknaden. Det handlar både om snabbspår för akademiker och insatser för kortutbildade. Här är inte minst kvinnorna en viktig grupp, säger Lena Micko.

– Jag skulle vilja uppmana alla er i kommuner, landsting och regioner som arbetar med nyanländas etablering att se era insatser som en investering för framtiden. Kommuner behöver både nyanländas arbetskraft och skatter. Om nyanlända inte kommer i jobb blir det tvärtom ökade kostnader för kommunerna. Det här är en ödesfråga, säger Lena Micko.

Kommunerna tar ansvar för att få fler i arbete

– Trots att arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvar så lägger kommuner 4,5 miljarder kronor på arbetsmarknadsåtgärder. Över 4 000 personer arbetar med frågorna och 100 000 personer deltar i olika kommunala arbetsmarknadsåtgärder.

– Kommunernas engagemang för att få medborgarna i arbete handlar både om ett uttryck för höjda ambitioner och att det blivit en nödvändighet. Det är ju kommunerna som får ta konsekvenserna för personer som hamnar utanför arbetsmarknaden. Det är därför av yttersta vikta att de statliga, kommunala och regionala nivåerna samverkar, säger Lena Micko.

Lena Mickos tal i sin helhet. Det talade ordet gäller.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!