Publicerad: 18 juni 2015

Nyhet

Utredning vill stärka patientens röst

Tydligare krav på vårdgivare att ta emot och svara på patienters klagomål. Det föreslår klagomålsutredningen. SKL välkomnar förslaget, men genomförandet kräver tid och resurser.

Två läkare samtalar men en patient.

För drygt ett år sedan tillsatte den dåvarande regeringen en utredare med uppgift att se över hanteringen av klagomål mot hälso- och sjukvården. Det är delbetänkandet i utredningen ”Sedd, hörd och respekterad” som SKL nu svarar på.

Omfatta alla delar

SKL ser positivt på förslagen men tycker att utredningen i alltför hög grad utgår från den landstingstyrda hälso- och sjukvårdens förutsättningar.

– Vi anser att det är viktigt att betona att klagomålssystemet också ska omfatta tandvård, privata vårdgivare utan avtal med landsting eller kommun och kommunal hälso- och sjukvård. Patienter i dessa verksamheter måste ha samma förutsättningar att komma med klagomål, säger Lena Micko, ordförande i SKL.

Ta emot och analysera

Utredningen kan ge sken av att det är små förändringar som föreslås, men SKL tycker att det är viktigt att understryka att det kommer att behövas betydande resurser till kommuner och landsting för att utarbeta ett heltäckande system.

– Det handlar dels om att utveckla nuvarande system för att ta emot och besvara klagomålen. Och dels om att möjliggöra så att alla klagomål kan sammanställas och analyseras för att använda dem i det systematiska förbättringsarbetet, säger Lena Micko.

Hämta yttrandet "Sedd, hörd och respekterad" (PDF, nytt fönster)

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!