Publicerad: 8 september 2017

Nyhet

Utförare av välfärdstjänster måste ha samma krav

Samma krav bör ställas på såväl offentlig som privat utförare och offentliga medel ska gå till avsedd verksamhet. Det är SKL:s ståndpunkt till Välfärdsutredningens slutbetänkande.

Foto

Anders Henriksson, 1:e vice ordf SKL.

Välfärdsutredningen lämnar i sitt slutbetänkande ”Kvalitet i välfärden” förslag för bättre upphandling och uppföljning av privata utförare av välfärdstjänster.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ställer sig positiv till stora delar av utredningens förslag, men saknar ett helhetsgrepp över vilka krav som, oavsett driftsform, ska ställas på välfärdstjänster och hur dessa ska följas upp.

– Vi behöver såväl privata företag som idéburna organisationer för att utveckla välfärden. Lika angeläget är det att samma insyn och krav gäller oavsett utförare, så att vi kan säkerställa kvaliteten och få ordning och reda i välfärden, säger Anders Henriksson, 1:e vice ordförande för SKL.

Välfärdsutredningens uppdrag har varit att analysera hur kvalitetsmått kan användas strategiskt i välfärden och ge förslag på hur register kan förbättras inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Utredningen har även sett över hur den ekonomiska insynen i privat utförd välfärd kan utvecklas.

– SKL:s hållning är att offentliga medel som finansierar välfärden ska gå till avsedd verksamhet, säger Anders Henriksson.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!