Publicerad: 22 maj 2018

Nyhet

Utbrett hat mot lokala förtroendevalda visar ny studie

Var femte kommentar om lokala förtroendevalda innehöll hat, hot och kränkningar. Det är ett av resultaten i FOI:s studie om hur kommunstyrelseordföranden omnämns i digitala miljöer.

Lena Micko

Lena Micko

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har, på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), analyserat hur hat och hot mot sex kommunstyrelseordföranden har sett ut i några olika svenska digitala miljöer i form av diskussionsforum och alternativa medier med tillhörande kommentarsfält.

Personangrepp och hat vanligast

FOI konstaterar i rapporten att 20 procent av kommentarerna var av kränkande slag under den innevarande mandatperioden. De kränkande kommenterarna består av direkta personangrepp och handlar sällan om den politiska sakfrågan. Hat förekommer betydligt oftare än direkta hot.

– Förtroendevaldas insatser ska givetvis kunna debatteras och kommenteras. Personangrepp och hat- eller hotfulla kommentarer är dock helt oacceptabelt och utgör dessutom ett hot mot vårt demokratiska system. Hat och hot kan helt enkelt göra att en person undviker att ta svåra, men nödvändiga beslut eller till och med väljer att avstå sitt politiska uppdrag, säger Lena Micko, ordförande för SKL.

Kvinnor är mer utsatta än män

De tre kvinnliga kommunpolitikerna i studien har utsätts för fler kränkande och mer elaka kommentarer än de tre manliga kommunpolitikerna. Det är dessutom enbart kvinnorna som har utsatts för kommentarer som anspelar på sexualitet.

– Vi ser mycket allvarligt på resultatet. Studien har gett oss ökad kunskap att använda i vårt fortsatta arbete framöver, säger Lena Langlet, samordnare för demokratiområdet på SKL.

Fortsatta utbildningar ock skärpt lagstiftning

SKL genomför, i samarbete med regeringen, insatser för att stödja kommuner, landsting och regioner i arbetet med hat och hot mot förtroendevalda.

Under året kommer SKL bland annat att utbilda förtroendevalda i kommuner, landsting och regioner, utveckla fördjupad kunskap och metoder för riskanalyser kring hot, hat och våld. Därutöver fortsätter förbundet att påtala att en hårdare lagstiftning måste till kring angrepp mot politiker och det demokratiska systemet.

  • FOI har samlat in data från 2014 till 2017 för att motsvara en mandatperiod.
  • Den analyserade textmängden består av cirka 41 000 artiklar samt 4,8 miljoner kommentarer och inlägg i de digitala miljöerna Avpixlat, Samhällsnytt, Nordfront, Fria Tider, Motgift, Nordisk Ungdom, Nyheter Idag och Flashback.
  • De digitala miljöerna har valts utifrån att de skiljer sig från traditionella medier och forum i frispråkighet och att merparten har haft mer eller mindre omodererade kommentarsfält, vilket innebär att kommentatorerna själva är juridiskt ansvariga för innehållet i kommentarerna.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!