Publicerad: 22 augusti 2018

Nyhet

Uppsala - årets tillväxtkommun

Under invigningen av Kommek i Malmö utsågs Uppsala till Årets tillväxtkommun. Utmärkelsen delades ut av civilminister Ardalan Shekarabi.

Prisutdelning Årets tillväxtkommun. På bilden från vänster: Ardalan Shekarabi (S), civilminister, Joachim Danielsson, stadsdirektör Uppsala, Marlene Burwick (S), kso Uppsala och Anna Kelly, Arena för tillväxt.

Juryns motivering i korthet:
Nära medborgardialog, väl fungerande målstyrning och målmedveten samverkan mellan kommun, näringsliv och akademi har gjort att Uppsala växer målmedvetet och hållbart.

Kommunstyrelsens ordförande i Uppsala, Marlene Burwick, fick ta emot utmärkelsen Årets tillväxtkommun av civilminister Ardalan Shekarabi.

Kommek samlar i år 3 000 personer som arbetar med ekonomi och styrning i kommun, landsting och regioner under två dagar.

SKL deltar i flera av de närmare 70 seminarierna, om allt från hur framtidens välfärdsutmaningar kan mötas med digitaliseringens möjligheter, samtal om den pågående kostnadsutjämningsutredningen till hur det ständiga förbättringsarbetet kan utvecklas och förbättras.

I SKL:s monter finns experter på plats för att bland annat diskutera välfärdens finansiering mot bakgrund av kommande befolkningsförändringar och stötta kommuner i arbetet med den nya redovisningslagen som träder ikraft 2019.

Besökaren har också möjlighet att ge sin bild av vilken den största utmaningen för sektorn är de närmaste åren men också vilken åtgärd som är viktigast för att lösa problemet.

Bakom utmärkelsen Årets tillväxtkommun står Arena för tillväxt - som ägs gemensamt av SKL, ICA och Swedbank - och Sweco. Priset har delats ut sedan 1989.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!