Publicerad: 8 maj 2017

Nyhet

Uppföljning av kostnader för hyrpersonal

Fyra landsting har minskat sina kostnader för hyrpersonal, men totalt sett har kostnaderna ökat under årets första kvartal, jämfört med samma period 2016.

Foto

Hans Karlsson

Kostnaden för perioden är drygt 1, 1 miljarder kronor.

– Det har bara gått några månader sedan landstingen och regionerna gemensamt beslutat att bli oberoende av hyrpersonal, så vi ser inte några tydliga effekter än, säger Hans Karlsson, chef, avdelningen för vård och omsorg.

Landstingen och regionerna har gemensamt satt målet att senast 1 januari 2019 vara oberoende av hyrpersonal. Arbetet syftar framför allt till att skapa trygghet för patienterna.

– För många, inte minst äldre och kroniskt sjuka som ofta söker vård, innebär det en trygghet att möta samma vårdpersonal, personer som har god kunskap om patienterna och deras behov. En stabil och varaktig bemanning skapar också bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett långsiktigt utvecklingsarbete där alla är med och bidrar till ökad kvalitet, säger Hans Karlsson.

Trendbrott med lägre kostnader för inhyrda läkare i psykiatrin

Inom psykiatriområdet har landstingen och regionerna sedan 2015 arbetat med att minska beroendet av psykiatriläkare. Där har kostnaderna minskat i åtta landsting och gått ned med 1 procent i landet.

– Det är visserligen en blygsam siffra men den visar ändå att det är möjligt att minska beroendet av hyrpersonal, säger Hans Karlsson.

En rad åtgärder på kort och lång sikt

Samtliga landsting och regioner arbetar nu intensivt med både kort- och långsiktiga åtgärder inom bland annat arbetsmiljö, kompetensförsörjning och nya arbetssätt. Varje landsting och region bestämmer utifrån sina förutsättningar vilka åtgärder som är viktigast för att lyckas. Förbättrad handledning, ändamålsenlig teknik, god kompetensutveckling och nya karriärvägar är några exempel på åtgärder.

Nästa bemanningstrend kommer att presenteras i augusti.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!