Publicerad: 16 januari 2018

Nyhet

Uppdaterade råd om säkerhet för förtroendevalda

Medvetet förhållningssätt, noggranna förberedelser och aktiva val i vardagen stärker den personliga säkerheten för förtroendevalda. Säkerhetspolisen publicerar idag en rådgivande handbok.

Foto

Ann-Sofie Eriksson.

Sveriges Kommuner och Landsting har, tillsammans med ett flertal myndigheter, medverkat i framtagandet av handboken ”Personlig säkerhet”. Boken innehåller råd och stöd till politiskt aktiva. I kommuner, landsting och regioner finns drygt 40 000 förtroendevalda.

– Det är viktigt att förtroendevalda vet hur de ska agera för att förbättra sin personliga säkerhet, och det blir än mer aktuellt under ett valår. Det vi alltid säger till våra medlemmar är att det är viktigt att polisanmäla alla hot och incidenter, och det är en av sakerna som lyfts i handboken, säger Anne-Sofie Eriksson, sektionschef på SKL.

SKL har de senaste åren genomfört en särskild satsning för att stödja kommuner, regioner och landsting i arbetet mot hat och hot mot förtroendevalda, och arbetar för en skärpt strafflagstiftning.

Säkerhetspolisen har skickat ut handboken till alla säkerhetsansvariga i kommuner, landsting och regioner för distribution till alla ledamöter i fullmäktige.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!