Publicerad: 18 november 2016

Nyhet

Universitetssjukhusen inte till salu

Högspecialiserad vård liksom universitetssjukvård som är väsentlig för forskning och utbildning ska inte kunna överlämnas till privata utförare, anser SKL.

Lena Micko, ordförande SKL

Regeringens förslag innebär att landstingen inte får överlämna uppgiften att bedriva hälso- och sjukvård vid ett universitetssjukhus eller vid en hälso- och sjukvårdsenhet som vid något tillfälle efter den 1 juli 2007 organisatoriskt har tillhört ett universitetssjukhus.

– Med den nära kopplingen till forskning, utbildning och utveckling skapar universitetssjukhusen förutsättningar för en god vård inom hela hälso- och sjukvården. Det finns ett värde i att dessa universitetssjukhus inte upphandlas och drivs av privata utförare. Men förslaget är vidare än en begränsning av möjligheten att upphandla ett universitetssjukhus på entreprenad, säger Lena Micko, ordförande, SKL.

Fokusera på vårdens innehåll

SKL anser att detta bör ändras och lagstiftningen istället ska fokusera på universitetssjukvårdens innehåll.

– Universitetssjukvård bedrivs inte bara universitetssjukhusets väggar. Ofta bedrivs delar av universitetssjukvården i andra fastigheter, även fast den organiseras av universitetssjukhuset. Vi förutsätter att ny lagstiftning tar hänsyn till detta, säger Lena Micko.

Måste utvecklas

SKL anser att förslaget behöver utvecklas samt att konsekvenser, bland annat för de valfrihetssystem som införts, behöver beskrivas.

SKL avstyrker förslaget om retroaktivitet för verksamheter som efter den 1/7 2007 tillhört ett universitetssjukhus

M, L, KD, C och SD reserverade sig mot beslutet

Hämta yttrandet: Driftsformer för universitetssjukhus

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!