Publicerad: 26 augusti 2019

Nyhet

Unga vill jobba i välfärden

Intresset för välfärdens yrken är stort bland unga, visar en ny studie från SKL. Hälften kan tänka sig att jobba inom skolan och fyra av tio kan tänka sig ett jobb inom hälso- och sjukvården.

Agneta Jöhnk, chef för arbetsgivarpolitiska frågor, SKL

Agneta Jöhnk

Intresset för välfärdens yrken är stort – både för dem med och utan krav på eftergymnasial utbildning. Lärare i grundskola och gymnasium toppar listan bland dem som kräver eftergymnasial utbildning. Nästan 5 av 10 unga kan tänka sig att jobba som personlig assistent.

− Det är glädjande att så många unga tycker att välfärdsjobben är intressanta. Samtidigt visar vår undersökning att unga vill ha mer information om yrkena. Nu är det viktigt att välfärdens arbetsgivare tar tillvara den här potentialen och marknadsför välfärdsjobben till unga, säger Agneta Jöhnk, chef avdelningen för arbetsgivarpolitik på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).


Välfärdsyrkena är viktiga och meningsfulla

Sju av tio unga tycker att välfärdsjobben är viktiga och meningsfulla. De unga förknippar också jobben med en god arbetsmarknad och trygga anställningar. Tjejer är generellt mer öppna än killar för yrken i välfärdens branscher men även bland killar är intresset stort. I valet av yrken kan en av tre killar tänka sig att jobba som fysioterapeut, läkare eller socionom, vilket är betydligt fler än andelen män som arbetar i dessa yrken i dagsläget.

− Unga är en viktig målgrupp för samtliga branscher, och inte minst för kommuner och regioner. Att attrahera fler unga bidrar till att kommuner och regioner klarar kompetensförsörjningen i välfärden, men också för att utveckla nya och smarta arbetssätt, säger Agneta Jöhnk.

Vägen framåt

Hur kan kommuner och regioner tänka och agera för att attrahera fler unga till sina verksamheter? De unga i undersökningen ger fyra konkreta råd:

Berätta om jobben och lyft fram en positiv bild. Unga vill ha meningsfulla och intressanta jobb. Sprid kunskap om välfärdens olika yrken och verk­samheter, visa hur de gör skillnad och berätta hur man kan utvecklas.

Öka synligheten och låt unga prova på jobben. Nyfikenheten på jobben i välfärden är stor och därför är det viktigt att synas – i sociala medier, i skolor och på mässor. Introducera unga tidigt för jobben genom praktik, feriejobb och annat.

Marknadsför framtidens jobb. Den tekniska utvecklingen går snabbt och inte minst i välfärden. Visa att unga är en viktig kugge för att fortsätta utveckla nya och smarta sätt att arbeta.

Informera om goda framtidsutsikter och förmåner. Unga vill ha trygghet och bra arbetsvillkor. Fortsätt sprid att jobben i välfärden erbjuder precis det.

Fakta om undersökningen
Studien bygger på resultat från en webbenkät som drygt 1000 ungdomar mellan 15 och 24 år besvarade. Undersökningen genomfördes av Ungdomsbarometern under april 2019 på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Johanna Öqvist
Utredare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!