Publicerad: 19 december 2016

Nyhet

Tydliggör förslaget om tidsbegränsade bygglov

Det är bra att regeringen vill möjliggöra snabbare hantering av tidsbegränsade bygglov. Men byggloven måste kunna gälla fler byggnader än bostäder och får inte leda till extra kostnader.

Lena Micko, ordförande SKL

SKL har efterlyst större möjligheter att använda tidsbegränsade bygglov varför regeringens ambition att möta upp mot detta är bra. Men förslaget behöver kompletteras.

– Vi välkomnar förlaget men tycker att begränsningen att byggloven endast ska gälla bostäder leder fel. Om bostäder uppförs behöver ofta kommunerna komplettera även med kommunal service varför till exempel skolor och förskolor också måste inkluderas, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Kommunerna ser idag stora behov att kunna använda möjligheten till tidsbegränsade bygglov. I sitt remissvar påpekar dock SKL att det bör förtydligas att en ändring inte betyder att det blir krav på kommunen att bevilja lov. Förslaget ger möjlighet till tidsbegränsade bygglov, men får inte innebära något tvång till lov där det inte är lämpligt.

– Det är viktigt att det slutgiltiga förslaget tydliggör att det är en möjlighet som ges men att den vanliga lämplighetsbedömningen finns kvar. Kommunerna vill bygga men de måste fortfarande bedöma olika aspekter innan ett lov utfärdas, säger Lena Micko.

Tillgänglighet

I promemorian saknar SKL en konsekvensanalys av kommunernas åtaganden för bostadsanpassning. Ett tidsbegränsat bygglov kan fortfarande betyda att en person bor i en bostad i upp till 15 års tid. Då kan mycket väl krav på bostadsanpassning uppstå under tiden.

– Vi tycker inte att regeringen kan sänka kraven för tillgänglighet som med stor sannolikhet kommer medföra extra kostnader för bostadsanpassning i efterhand. Då är det bättre att bygga utifrån dagens regler för tillgänglighet direkt, säger Lena Micko.

Hämta yttrandet: ”Tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder”

Fler yttranden från styrelsen

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!