Publicerad: 11 februari 2016

Nyhet

Tydligare ansvar för äldre

Regeringen har förtydligat kommunernas ansvar för äldre i särskilda boenden. Den enskildes behov ska styra och kommunerna ansvarar för att äldre får den hjälp som behövs.

Lena Micko, ordförande, SKL

– Att utgå från människors behov kommer att gynna äldre på särskilda boenden bättre än stelbenta och generella regler om exakt antal personal oavsett behov, säger Lena Micko, ordförande, SKL.

Behoven avgör

Kommunernas ansvar är att se till att det finns tillgång till personal dygnet runt som utan dröjsmål kan uppmärksamma om en boende behöver stöd och hjälp. Den enskildes förutsättningar samt behov av stöd och hjälp avgör och finns det behov av på boendet närvarande personal ska sådan finnas.

Nya arbetssätt

Kvaliteten på våra äldreboenden är god, men det finns utrymme för förbättring. Naturligtvis ska det finnas tillräckligt med personal, men det räcker inte med enbart fler händer. Ökad kunskap, bättre arbetssätt och inte minst ny teknik ger bättre kvalitet.

Nu drar SKL igång ett arbete med att tillsammans med kommuner, Föreningen Sveriges socialchefer, FAMNA och Vårdföretagarna ta fram nya arbetssätt och rekommendationer för kvalitet i särskilda boenden. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kommer också att bjudas in att delta.

SKL:s arbete för att förbättra kvalitet och arbetssätt drar igång omedelbart och beräknas pågå under två år.

Rekommendation till alla kommuner

– SKL:s styrelse kommer därefter att rekommendera alla kommuner att anta rekommendationer om arbetssätt och kvalitet, säger Lena Micko.

SKL kommer också att ge de kommuner som önskar stöd för att genomföra förbättringarna.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!