Publicerad: 30 juni 2017

Nyhet

Trygg hela vägen – före, under och efter graviditeten

SKL har lämnat en rapport till regeringen om hur landstingen använt de medel som ingår i överenskommelsen om förlossningsvård och kvinnors hälsa. Cirka hälften har använts till bemanning.

Hans Karlsson

Hans Karlsson

– Den svenska förlossningsvården håller en hög kvalitet i internationella jämförelser. Men det finns områden som behöver utvecklas. Skador som kan uppstå när kvinnor föder barn är ett förbättringsområde, men även bemanningen av förlossningsvården. Föräldrar ska kunna känna sig trygga hela vägen, säger Hans Karlsson, chef för avdelningen vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Bemanningen har ökat inom förlossningsvården

Nytt för i år är att landstingen har fått redovisa hur stor andel av medlen som använts till bemanning. Cirka 51 procent av medlen har använts till bemanning, främst inom förlossningsvården. På ett till fem års sikt är det framförallt barnmorskor som behöver anställas, men även undersköterskor och sjuksköterskor.

Det finns stora variationer mellan landstingen i hur stor andel av medel som använts för bemanning, vilket kan bero på hur behoven ser ut. Vissa har använt över 90 procent av medel till bemanning inom förlossningsvården och andra har använt under 10 procent.

Personalen utbildas i att förebygga skador

Det finns tydliga skillnader i förekomst av skador och komplikationer mellan olika landsting och på olika sjukhus. Sedan satsningens startades 2015 har alla landsting satsat medel på att utbilda personalen. De flesta landsting anser att de behöver öka kompetensnivån kring sfinkterrupturer (bristningar i underlivet som påverkar ändtarmen).

– Det handlar inte bara om att förebygga, utan även att upptäcka, åtgärda och förbättra omhändertagandet av patienten på förlossningen och efter hemgång när en skada har inträffat, säger Hans Karlsson.

Många landsting poängterar även värdet av kompetensöverföring mellan barnmorskor. Mentorskapsprogram, mer tid för handledning och bättre lärandemiljöer efterfrågas.

Redovisningar av insatser och utmaningar inom överenskommelsen (PDF)

Överenskommelsen mellan staten och SKL omfattar 490 miljoner kronor för 2017. Ytterligare en halv miljard kronor kommer att tillföras förlossningsvården som aviserats i vårändringsbudgeten. Målet är att förbättra förlossningsvården och stärka insatserna för kvinnors hälsa, i första hand genom insatser för att främja bemanningssituationen.

Årets överenskommelse har haft samma inriktning som föregående år men med ett ökat fokus på insatser som främjar kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa, särskilt i socioekonomiskt utsatta områden.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!