Publicerad: 16 april 2019

Nyhet

Trycksår i vården minskar

Allt färre patienter i vården har trycksår, visar den senaste mätningen från SKL.

Fredrik Lennartsson

Fredrik Lennartsson

Den nationella trycksårsmätningen visar att andelen patienter med trycksår minskar. Andelen patienter med trycksår är nu 12,3 procent, jämfört med 14,1 procent 2018. Resultaten skiljer sig mellan regionerna, även om de allra flesta regionerna visar en positiv utveckling.

– Det är verkligen glädjande att vi nu ser så tydliga resultat av regionernas arbete med att minska risken för trycksår, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Andelen patienter som fått trycksår på sjukhus har minskat från 10,6 procent 2018 till 9,3 procent i år. Mätningarna visar också att andelen patienter som bedöms ha en ökad risk för att få trycksår minskat.

Långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete

Regionerna har gjort flera satsningar i det förebyggande arbetet. Några viktiga framgångsfaktorer är individanpassade åtgärder, snabb återkoppling av resultat och se till så att patienterna från början har tillgång till förebyggande material såsom tryckavlastande madrasser och hälavlastning. De allra flesta trycksåren uppstår i ryggslut och häl.

– Genom att tidigt identifiera patienter med ökad risk för trycksår och sätta in förebyggande åtgärder kan vi få en mer patientsäker vård. Det kräver ett långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete på alla nivåer, säger Fredrik Lennartsson.

Varje år mäts förekomsten av trycksår genom en så kallad punktprevalensmätning. Mätningen består av observation, riskbedömning och journalgranskning. Då alla patienter vid en viss tidpunkt mäts blir patienter med långa vårdtider överrepresenterade.

2019 års mätningar genomfördes under vecka 10 på drygt 14 800 patienter. Mätningarna omfattar alla personer som är 18 år och äldre i slutenvård.

Agneta Andersson
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!