Publicerad: 30 juni 2016

Nyhet

Tre sammanslagna län är en nödvändig förändring

Den regionala samhällsorganisationen behöver ändras. Indelningskommittén föreslår att tolv län blir tre år 2018, vilket ligger i linje med SKL:s strävan att åstadkomma robusta regioner.

Indelningskommittén har i dag lagt fram delbetänkandet till regeringen kring en framtida regional samhällsorganisation. Kommittén föreslår att tre sammanslagna län går före i regionreformen och bildas redan i januari 2018. Året därpå föreslås de berörda landstingen i länet få samma indelning. Det handlar om Norrlands län (Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten), Svealands län (Gävleborg, Dalarna, Örebro län, Västmanland, Uppland och Sörmland) och Västra Götalands län (Värmland och Västra Götaland).

SKL:s kongress har länge varit tydliga med att det behövs en ny regional indelning.

– Förslaget innebär att vi kan påbörja arbetet med att få en ny effektiv samhällsorganisation. Det är dock olyckligt att inte fler regioner får möjlighet att ta steget ut nu. Allra helst hade vi sett att hela regionreformen kunde ske redan om 2,5 år för att inte halka efter, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Jämnstarka och likvärdiga regioner behövs

Den nya regionala samhällsorganisationen innebär en gemensam indelning av statens regionala organisation, länsstyrelsen och det regionala självstyret. Kommitténs inriktning är att dagens 21 olika stora län omvandlas till sex jämnstarka regioner senast efter valet 2022. Syftet är att skapa likvärdiga förutsättningar för jobb och tillväxt i hela landet, ökad utvecklingskraft inom hälso- och sjukvården samt en tydlig statlig regional närvaro.

– Vi kan inte ha en utveckling som likt i dag domineras av tre starka storstadsregioner. Kommitténs delbetänkande ger förutsättningar för en balanserad utveckling i hela landet genom att skapa likvärdiga regioner parallellt med att förändra den statliga regionala organisationen, säger Lena Micko.

Regeringen tillsatte Indelningskommittén 2015 för att föreslå en ny regional indelning av Sverige senast i augusti 2017. Målet är att en ny läns- och landstingsindelning kan genomföras senast 1 januari 2023.

Under juli till oktober är det nu presenterade delbetänkandet ute på remiss till berörda län, landsting och kommuner.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!