Publicerad: 31 maj 2017

Nyhet

Trelleborgs kommun får Guldlänken 2017

Guldlänken 2017 tilldelas Trelleborgs kommun för deras nya arbetssätt med försörjningsstöd. Genom digitala lösningar har handläggningstiden minskat från tio dagar till max ett dygn.

Vinnarna av Guldlänken 2017, Trelleborgskommun

Utmärkelsen Guldlänken har funnits sedan 1999 och premierar och stimulerar den mest innovativa förvaltningsutvecklingen inom det offentliga Sverige. I år låg fokus särskilt på mod i förändringsarbete.

Årets pristagare Trelleborgs kommun har genom sin arbetsmarknadsförvaltning radikalt förändrat sitt arbete med försörjningsstöd och lyckats minska handläggningstiderna med 90 procent. Juryn lyfter fram modet att i en minst tioårig process envist arbeta för en ny syn på ekonomiskt bistånd och på relationen mellan kommunen och de medborgare som har behov av ekonomiskt stöd.

Delvis finns här också kopplingar till det nationella verktyget SSBTEK för ekonomiskt bistånd, som SKL lanserade 2014 och som i dag används av över 250 kommuner. Trelleborg går nu också vidare med en avancerad processautomatisering och AI, artificiell intelligens, som även sprids till andra verksamhetsområden.

Kan få effekter i hela landet

Juryn ser på det som Trelleborgs kommun jobbat med som ett riktigt bra exempel på mod i offentlig verksamhetsutveckling. Det är också ett exempel som snabbt kan få effekter i hela landet och ett steg på vägen till förnyelse av andra offentliga verksamhetsområden.

Juryns motivering i sin helhet: ”Digitaliseringen skapar nya möjligheter som samtidigt utmanar gamla normer och regelverk. För att modigt tagit täten inom en traditionsbunden samhällssektor, skapat helt nya lösningar baserade på nationell infrastruktur och kommunal kreativitet och därmed förändrat förutsättningarna radikalt för människor i behov av stöd utses Trelleborgs kommun till vinnare av Guldlänken 2017!”

Tre finalister

De två övriga finalisterna var Västra Götalandsregionen samt webbplatsen efterlevandeguiden.se. I Västra Götalandsregionen har Anette Falkenrot vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset på olika sätt arbetat aktivt för att släppa in olika perspektiv och kompetenser och därmed öppna upp vården för verksamhetsförnyelse. Bland annat arrangerades H@ck for Health i mars i år.

På webbplatsen efterlevandeguiden.se har många aktörer samverkat effektivt för att skapa ett uppskattat stöd för att hantera alla de frågor som uppstår i samband med att en nära anhörig dör. Grunden finns hos Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten, men här deltar också andra offentliga, ideella och privata aktörer, med användarnas behov i centrum.

Arrangörer av Guldlänken 2017 är Sveriges Kommuner och Landsting, Vinnova, staten genom Regeringskansliet och eSam samt konferensen Offentliga Rummet.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!