Publicerad: 29 april 2016

Nyhet

Treårigt framtidsavtal med Kommunal

SKL/Pacta har tecknat ett treårigt avtal med Kommunal. Avtalet innehåller en riktad undersköterskesatsning och insatser för fler heltider. Värdet på avtalet ligger i nivå med märket.

Heléne Fritzon, ordförande i förhandlingsdelegationen, SKL

– Det är mycket positivt att vi efter konstruktiva förhandlingar med Kommunal har enats om ett nytt avtal som löper över hela tre år. Långsiktigheten är ett stort plus för kommuner och landsting, säger Heléne Fritzon, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation.

Genom att ett längre avtal, som redan nu slår fast att det framtida märket blir grund för löneökningarna tecknas, värnas den rådande lönebildningsmodellen.

– Avtalet har också en tydlig karriärprägel, där utveckling och bidrag till en bättre verksamhet prioriteras, vilket är mycket positivt för både arbetsgivare, medarbetare, brukare och patienter, säger Sten Nordin, vice ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation. 

Parterna är överens om en riktad undersköterskesatsning som består av två delar. Dels får hela undersköterskegruppen i snitt 800 kronor under det första avtalsåret. Utöver detta görs en särskild karriärsatsning där var fjärde undersköterska får ytterligare 880 kronor i snitt. Parterna är överens om att undersköterskorna ska prioriteras även 2017 och 2018.

– Jag är glad att vi lyckats möta Kommunal i deras hjärtefråga om en riktad satsning på undersköterskorna. Det är en mycket betydelsefull yrkesgrupp för kommuner och landsting, som har stora rekryteringsbehov de kommande åren, säger Heléne Fritzon.

Den riktade undersköterskesatsningen möjliggörs genom att avtalet innebär flera fördelar för arbetsgivarna. Den längre avtalsperioden ger arbetsgivarna bättre planeringsförutsättningar de kommande tre åren. Parterna är också överens om förenklade uppsägningstider och förändringar i de föråldrade och komplicerade turordningsreglerna. Detta kommer innebära fördelar för både arbetstagare som verksamheter som blir berörda. Genom en lägre uppräkning av lägstlönerna och ett särskilt semesterlönetillägg i kollektivavtalet minskar arbetsgivarnas kostnader.

I överenskommelsen tar SKL och Kommunal ytterligare gemensamma steg mot att fler arbetar heltid i kommuner och landsting. 

– Vi måste ha attraktiva villkor för att säkra kompetensförsörjningen i välfärden. Att fler jobbar heltid är en viktig pusselbit. Många kommuner och landsting har prioriterat heltidsfrågan vilket märks i de senaste årens stora ökning av heltidsarbetet. Nu finns goda förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling, säger Heléne Fritzon.

  • Avtalet löper från 1 maj 2016 till 30 april 2019
  • Avtalets totala värde är 2,2 procent under 2016.
  • Avtalet ger i snitt 520 kronor till Kommunals yrkesgrupper (exklusive undersköterskorna). Avtalet innehåller också en särskild undersköterskesatsning. Hela undersköterskegruppen får i snitt 800 kronor under det första avtalsåret. Utöver detta görs en särskild karriärsatsning där var fjärde undersköterska får ytterligare 880 kronor i snitt.
  • Med den särskilda undersköterskesatsningen inkluderad ger avtalet sammantaget löneökningar på 3 procent. Detta möjliggörs genom värderade vinster för arbetsgivarna kopplat till bland annat längre avtal, lägre uppräkning av lägstlönerna och förenklade turordningsregler.
  • År 2017 och 2018 får Kommunal löneökningar i nivå med märket. För undersköterskorna görs en fortsatt prioritering på 180 kr 2017 respektive 150 kr 2018. Undersköterskeprioriteringen blir genom lägre ökning av lägstlönerna och andra tillägg kostnadsneutral.
  • Avtalet innehåller flera delar som syftar till ökat heltidsarbete. I avtalets Allmänna bestämmelser slår vi nu fast att tillsvidareanställningar på heltid ska eftersträvas vid nyanställning. Krav ställs också på att arbetsgivaren att ha en plan för hur heltidsarbetet ska öka. De centrala parterna ska arbeta partsgemensamt under fem år för att stötta de lokala parterna.
  • De centrala parterna ska i ett gemensamt projekt arbeta för ökade karriärmöjligheter för undersköterskor.
  • Genom förändringar i avtalet om arbetslivsintroduktion möjliggörs nu anställningar även inom barn- och fritidsverksamhet och för personer som är äldre än 25 år.
  • Parterna har träffat en överenskommelse om nya turordningsregler.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!