Publicerad: 26 februari 2019

Nyhet

Tio regioner minskade kostnaderna för inhyrd personal

Hälften av landets regioner minskade sina kostnader för inhyrd personal inom hälso- och sjukvården under 2018 jämfört med 2017.

Fredrik Lennartsson

Fredrik Lennartsson

Bemanningstrenden som redovisas en gång i kvartalet visar att regionernas gemensamma arbete för att bli oberoende av inhyrd personal inom hälso- och sjukvården ger resultat. Kostnadsökningen är den lägsta sedan mätningen började år 2011.

Kostnaderna minskade totalt i landet inom primärvården, var oförändrade inom psykiatrin, men ökade inom den somatiska vården.

För läkare var ökningen marginell, 0,6 procent, jämfört med 2017.

– Utvecklingen går åt rätt håll och vi ser många goda exempel på framgångsrikt arbete. Men det är en bit kvar för att nå målet att bli oberoende av inhyrd personal i vården, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting.

Förbättring mot slutet av förra året

Det var främst under slutet av året som resultatet förbättrades. Under kvartal fyra var kostnadsökningen jämfört med samma period föregående år bara två procent eller 34 miljoner kronor.

Sett till hela 2018 och alla områden ökade kostnaderna totalt för alla regioner för sjuksköterskor med 20 procent medan ökningen för läkare var marginell, 0,6 procent, jämfört med 2017.

Inom sjukhusvården var det framförallt kostnaderna för sjuksköterskor som ökade, med 35 procent, medan kostnaderna för läkare ökade med tre procent.

– Att andelen inhyrda sjuksköterskor stiger är naturligtvis oroande. Ökningen sker i huvudsak inom sjukhusvården. Samtidigt har elva regioner minskat sina hyrkostnader för både sjuksköterskor och läkare inom psykiatrin, säger Fredrik Lennartsson.

Kontinuitet ger tryggare vård

Att minska beroendet av inhyrd personal är en högt prioriterad fråga i alla regioner.

– Det är viktigt för både vårdpersonal och patienter att vi på sikt kan bli oberoende av hyrpersonal. En större kontinuitet bland personalen skapar en bättre arbetsmiljö och bidrar till att vården upplevs tryggare, säger Fredrik Lennartsson.

Före sommaren kommer en rapport om de gångna två årens arbete att publiceras, där metoder och resultat närmare kommer att analyseras.

– När vi nu analyserar arbetet så här långt, kommer vi att se vilka faktorer som leder till framgång, och det blir ett bra avstamp för det kommande arbetet. Det är en långsiktig fråga som kräver uthållighet och vi kommer att fortsätta arbeta intensivt med detta, säger Fredrik Lennartsson.

Martin Rödholm
Konsult

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!