Publicerad: 7 juli 2017

Nyhet

Tillfälligt bidrag ska stötta ensamkommandes boende

Nu skjuter regeringen till ett tillfälligt kommunbidrag på 195 miljoner kronor som ett stöd för kommuner där ensamkommande barn som fyller 18 under asylprocessen bor.

Åsa Furén-Thulin

Åsa Furén-Thulin

– Vi är glada för att regeringen lyssnat och insett att kommunerna behöver stöd så att de unga som är i behov av det kan ges möjlighet att bo kvar i kommunen i väntan på avgörande i sina asylärenden, säger Åsa Furén-Thulin, sektionschef, på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Pengarna kommer att fördelas proportionellt till kommunerna utifrån hur många inskrivna asylsökande ensamkommande barn och unga som väntar på ett slutligt avgörande i sitt asylärende. Fördelningen av medel baserar sig på hur många ensamkommande barn och unga i målgruppen som är boende i kommunen den 30 juni 2017.

Den valda fördelningsnyckeln inte optimal

SKL är kritiskt till den valda fördelningsnyckeln, eftersom stödet går till vistelsekommunen istället för till den kommun som har ansvar för individen. Ett stort antal kommuner har ensamkommande barn placerade utanför den egna kommunen, men med bibehållet socialtjänstansvar.

– Den socialtjänst som har ansvar för barnet – som har utrett behoven, har kännedom om barnet och följt det över tid – får alltså inte del av bidraget för dessa barn. Att den socialtjänst, som inte har någon kännedom om barnet och dess behov nu förväntas inleda utredning efter att personen och dess gode man har ansökt om bistånd är feltänkt, säger Åsa Furén-Thulin.

Det är endast i ett fåtal av landets 290 kommuner som samtliga barn som vistas där också är den kommunens socialtjänstansvar. Den valda fördelningsnyckeln är därmed inte ändamålsenlig, varken för barnen eller för kommunerna. SKL uppvaktar nu regeringen för att de ska ändra fördelningsnyckeln till att i stället utgå ifrån det antal barn som varje kommun har socialtjänstansvar för.

Bidraget kommer att betalas ut i december i år.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!