Publicerad: 14 november 2017

Nyhet

Tillfällig lättnad för personlig assistans

Regeringen väljer att stoppa Försäkringskassans tvåårsomprövningar till dess att en ny lagstiftning är på plats. Det innebär en tillfällig lättnad.

– Det är ett viktigt besked från regeringen om att Försäkringskassans omprövningar stoppas tills en ny lagstiftning träder ikraft. Framförallt betyder det en tillfällig trygghet och stabilitet för alla de i behov av fortsatt stöd via personlig assistans och deras anhöriga. Det är dessutom ett viktigt besked för kommuner, landsting och regioner som under en period försökt hitta pragmatiska lösningar i väntan på svar från regeringen, säger Lena Micko, SKL:s ordförande.

SKL har redan tidigare pekat på att kommunerna har fått ta över finansieringsansvaret för många tusen personer som tidigare fått beviljad personlig assistans från Försäkringskassan. SKL:s beräkningar visar på en ökad övervältring av kostnader från staten på kommunerna med ca 1,5 miljarder kronor bara under 2016 och 2017.

– Det är fortfarande många frågetecken kring såväl lagstiftning som finansiering av personlig assistans. Det är viktigt att den utredning som nu arbetar tar ett helhetsgrepp och kommer fram med tydliga förslag om huvudmannafrågan och hur den hänger ihop med finansieringen. SKL anser att staten ska ta ett fortsatt och tydligt ansvar för personlig assistans, säger Lena Micko.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!