Publicerad: 11 mars 2016

Nyhet

Tillfälliga uppehållstillstånd får ej hindra etablering

Regeringen måste se till att personer med tillfälliga uppehållstillstånd får möjlighet att delta fullt ut i olika etableringsinsatser. Annars riskerar integrationen att försvåras.

SKL har analyserat hur förslaget om begränsade uppehållstillstånd kan påverka verksamheten i kommuner, landsting och regioner. Förbundet tar inte ställning till principfrågan om tillfälliga uppehållstånd eller inte.

Anders Henriksson.

– Tillfälliga uppehållstillstånd får inte leda till svårigheter för människor att delta i insatser för utbildning och arbete. Regler och lagar behöver utformas så att alla med tillfälliga uppehållstillstånd enkelt kan komma in i och delta i olika insatser. Annars är risken att integrationen försvåras och att kommunernas kostnader för ekonomiskt bistånd kraftigt ökar, säger Anders Henriksson, 1:e vice ordförande för SKL.

Förslaget behöver tydliggöras

– I det liggande förslaget finns otydligheter kring regelverket om folkbokföring och tillämpningen av lagar som rör ekonomiska förmåner, bosättning, hälso- och sjukvård samt etablering. Detta behöver klargöras, säger Anders Henriksson.

Andra frågor där SKL efterlyser ett klarläggande är bland annat:

  • Vilka rättigheter personer har i glappet mellan när ett tidigare uppehållstillstånd gått ut och ett nytt sökts. Detta får inte innebära en paus i etableringsinsatserna.
  • Om ensamkommande barn med tidsbegränsade uppehållstillstånd i ett år ska få en särskilt förordnad vårdnadshavare.
  • Vilken skyldighet kommunerna har att utge bistånd till personer som väljer att hålla sig undan beslut om avvisning eller utvisning.

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!