Publicerad: 8 mars 2016

Nyhet

Tar ställning för jämställdhet

I dag skriver en lång rad företrädare för kommuner och regioner under en gemensam deklaration. Bland undertecknare: Lena Micko och Heléne Fritzon, SKL.

Det handlar om fortsatt arbete för jämställdhet och kvinnors rättigheter och uppmaningen ställs till nationella regeringar, europeiska institutioner, kommuner och regioner i Europa.

Heléne Fritzon.

– Det är viktigt att vi i Sverige arbetar för jämställdhet, men också att vi går samman, stöttar varandra och arbetar för jämställdhet på lokal och regional nivå i Europa, säger Heléne Fritzon, ordförande i förhandlingsdelegationen på SKL och vice ordförande i CEMR:s jämställdhetskommitté.

Stoppa våld

Deklarationen innehåller krav på jämn könsfördelning i politiken, att våld mot kvinnor bekämpas och upphör, ett särskilt omhändertagande och skydd av kvinnor och barn på flykt samt att arbeta för att uppnå Mål 5 i FN:s Globala Agenda 2030: jämställdhet och slut på alla former av diskriminering av kvinnor.

Effekt i vardagen

Lena Micko.

Men även en uppmaning att formellt ta ställning för jämställdhet genom att underteckna och genomföra den Europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå, CEMR:s jämställdhetsdeklaration.

– Genom vår närhet till invånarna kan kommuner, landsting och regioner direkt medverka till att beslut som främjar jämställdhet får effekt i människors vardag, säger Lena Micko, ordförande, SKL.

I maj firar CEMR:s jämställhetsdeklaration 10 år. Hittills har 1 500 kommuner och regioner i 33 länder i Europa undertecknat deklarationen, varav 117 i Sverige.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!