Publicerad: 20 april 2018

Nyhet

Systematiskt förbättringsarbete minskar tvångsåtgärder

SKL avvisar flera förslag från utredningen om tvångsåtgärder i psykiatrin. SKL vill se ett fortsatt systematiskt förbättringsarbete med fokus på förebyggande och frivilliga insatser.

Anders Henriksson, 1:e vice ordförande SKL

Anders Henriksson

Utredningens uppdrag har varit att bedöma om det finns tvångsåtgärder som bör avskaffas, ersättas av andra tvångsåtgärder eller ändras. Utredningen har bedrivit ett brett arbete i nära samverkan med olika organisationer.

– SKL befarar att utredningens förslag inte kommer att få avsedda effekter. Det som krävs är ett systematiskt förbättrings- och utvecklingsarbete i landsting, regioner och kommuner, säger Anders Henriksson, 1:e vice ordförande i SKL.

Under 2017 har SKL tillsammans med landsting och regioner genomfört så kallade genombrottsprogram riktat till Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Under projekttiden har samtliga heldygnsvårdsenheter fokuserat på att minska behovet av tvångsåtgärder. Särskilt fokus läggs på kvinnor och flickor. Det finns en stor samstämmighet i målsättningen att minska tvångsåtgärderna. Antal tvångsåtgärder har minskat mellan 34-97 procent under 2017. Fyra av enheterna minskade antalet tvångsåtgärder med 70 procent eller mer.

– SKL vill fortsätta samverkan med regeringen kring utvecklingsarbete. Varje beslut om intagning för psykiatrisk tvångsvård innebär ett svårt etiskt ställningstagande som kräver kunskap och specialistkompetens. Det kräver att verksamheterna har god kunskap, rätt verktyg och en tät samverkan. Vi vill också se en samlad översyn av all tvångsvårdslagstiftning i enlighet med den hemställan som gjordes till regeringen 2011, säger Anders Henriksson.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!