Publicerad: 16 februari 2017

Nyhet

Sysselsättning och skatteunderlag tappar fart 2018

Svensk ekonomi växer med rejäl uppgång i sysselsättning och skatteunderlag. Från och med nästa år blir den ekonomiska utvecklingen dock svagare och kommunerna står inför stora utmaningar.

Förra året avslutades med en stark ekonomi i Sverige. År 2016 beräknas BNP ha ökat med över 3 procent. Inför framtiden ser det ljust ut för både industrin, tjänstesektorn och näringslivet i stort. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) räknar med att tillväxten i svensk ekonomi blir nästan lika stark i år. Det beror bland annat på att det blir bättre fart både på exporten och hushållens konsumtionsutgifter.

Den fortsatt positiva utvecklingen i svensk ekonomi innebär att sysselsättning och skatteunderlag fortsätter växa i snabb takt och att arbetslösheten minskar under året. Trots en allt bättre arbetsmarknadskonjunktur väntas löneutvecklingen vara fortsatt dämpad och inte heller inflationen når några högre tal.

Ekonomiska utmaningar från nästa år

SKL förutsätter att resursutnyttjandet i svensk ekonomi tillfälligt kommer att stabiliseras på en hög nivå nästa år och att konjunkturläget under de två efterföljande åren gradvis normaliseras. Det innebär att BNP, sysselsättning och skatteunderlag utvecklas svagare efter år 2017.

Annika Wallenskog

– Från och med nästa år utvecklas skatteunderlaget betydligt långsammare än det har gjort de senaste åren. Under de kommande åren står kommunsektorn inför stora utmaningar på grund av det växande behovet av skola, vård och omsorg, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Landsting.

Skatteunderlagsprognosen

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!