Publicerad: 5 juni 2018

Pressmeddelande

Sverige i topp i internationell jämförelse av sjukvård

En ny internationell jämförelse av sjukvården i tolv EU-länder visar att Sverige är i topp när det gäller medicinska resultat och effektivitet.

Hans Karlsson

Hans Karlsson

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram en internationell jämförelse om hur den svenska sjukvården står sig i förhållande till sjukvården i 12 andra EU-länder som förutsätts tillhandahålla en högklassig sjukvård.

Kvalitet och effektivitet

I ett kvalitetsindex där 13 kvalitetsindikatorer ingår ligger Sverige i topp. Det som bland annat ingår i kvalitetsindex är överlevnad efter hjärtinfarkt, stroke, bröstcancer och ändtarmscancer samt spädbarnsdödlighet.

Rapporten visar även att den svenska sjukvården är effektiv, när den jämförs med andra. Sverige delar andraplatsen med Norge i effektivitetsindexet, där den samlade kvaliteten i vården sätts i relation till de totala kostnaderna för att nå denna kvalitet.

– Svensk sjukvård har en fortsatt stark position när den jämförs med andra länder. Det som är viktigt för de allra flesta är att vården räddar liv och att överlevnaden för de mest vanligt förekommande sjukdomarna är hög, säger Hans Karlsson, chef för avdelningen vård och omsorg på SKL.

Väntetider

För första gången finns också ett avsnitt om väntetider i jämförelsen. Det gäller väntetider till sex vanliga operationer; grå starr, hjärtkirurgi, protesoperation i höft och knä, borttagande av livmoder och operation vid prostataförstoring.

Av de tio länder för vilka det finns jämförbara data har Nederländerna de kortaste väntetiderna följt av Danmark och Italien, med Sverige på fjärde plats. Siffrorna bör tolkas med försiktighet, eftersom täckningsgrad och sättet att rapportera data kan skilja sig åt.

– Även om det akuta alltid går före så är väntetiderna ett bekymmer eftersom det hänger ihop med att patienten ska känna sig trygg i att få vård i rimlig tid. Men även förväntningar på att få information och känna sig delaktig i sin vård är viktiga faktorer. Det måste hälso- och sjukvården bli bättre på, säger Hans Karlsson.

 

Svensk sjukvård i internationell jämförelse (öppnas i nytt fönster)

I rapporten jämförs Sverige med 12 länder inom EU: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Portugal, Spanien, Storbritannien, Tyskland, och Österrike samt Kanada, Norge och USA.

I rapporten finns också hänvisningar till andra internationella jämförelser från andra organisationer.


SKL har tagit fram internationella jämförelser år 2005, 2008, och 2015.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!