Publicerad: 6 december 2016

Nyhet

Svensk skola på rätt väg – lokal utveckling centralt

Resultaten från TIMSS och PISA visar att svensk skola är på rätt väg. Kommunerna tar sitt ansvar. Nu behövs reformfrid, fokus på fortbildning samt utvecklat samarbete nationellt och lokalt.

– Resultaten är ett kvitto på att elever, lärare och rektorer anstränger sig i skolan. Vi får heller inte glömma det viktiga arbete som utförs av förvaltningar och kommunpolitiker, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL.

Per-Arne Andersson

– Det har pågått och det pågår ett intensivt arbete i kommunerna för att förbättra skolans verksamhet. Kommunerna jobbar också för att utveckla sin ledning och styrning. Detta, ihop med statliga satsningar som till exempel Matematiklyftet, ger till slut resultat, säger Per-Arne Andersson

En särskild utmaning är att rapporten visar på försämrad likvärdighet sedan 2006. Det gäller såväl Sverige som andra länder. Inget land i PISA-mätningen förbättrade både resultat och likvärdighet. Socioekonomisk bakgrund spelar allt större roll på de flesta håll. Det gäller särskilt utländsk bakgrund.

– För framtiden behöver lärare, skolor och kommuner fortsätta att lära av varandra. Ett viktigt område är tidigt stöd till elever. Statliga insatser till kommuner är viktiga, men det är viktigt att de är förankrade i forskning, långsiktiga och flexibla utifrån lokala behov. Vi behöver snarare reformfrid än en flora av fler statliga reformer, säger Per-Arne Andersson.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!