Publicerad: 15 februari 2019

Nyhet

Svagare tillväxt i skatteunderlaget

Arbetsmarknaden är fortsatt stark. SKL bedömer dock att konjunkturen mattas av och tillväxten av skatteunderlaget bromsar in under 2019 visar senaste makro- och skatteunderlagsprognosen.

Annika Wallenskog

Annika Wallenskog

Årets första makroprognos från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) pekar på att den nuvarande höga sysselsättningen kan hållas uppe en tid till, trots att BNP-tillväxten dalar till 1 procent under 2019. SKL bedömer att det i år blir hushållens och den offentliga sektorns konsumtion som främst bidrar till fortsatt stigande BNP, i ett läge när tillväxten dämpas av att bostadsbyggandet faller.

– Framtidstron bland såväl hushåll som företag har försvagats markant på sistone. Det stödjer vår bedömning att konjunkturen kommer att fortsätta mattas av, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på SKL.

Skatteunderlaget har reviderats ned

Revideringarna från SKL:s senaste skatteunderlagsprognos är små. Tillväxten av skatteunderlaget bedöms bli 2,9 procent i år jämfört med 4,5 respektive 3,6 procent år 2017 och 2018. I likhet med föregående bedömning förväntas arbetsmarknaden kylas av först 2020. Då spås antalet arbetade timmar minska för första gången sedan 2009, när Sverige drabbades av den globala finanskrisen.

Skatteunderlagstillväxten för åren 2019 till 2021 har justerats ned. Orsaken är främst nedjustering av timlönen för 2019, vilken även drar ned indexeringen av inkomstanknutna pensioner år 2020.

SKL gör prognoser på skatteunderlagets utveckling fem gånger om året; i februari, april, augusti, oktober samt december.
Underlaget syftar till att ge kommuner, landsting och regioner en uppfattning om hur skatteintäkterna, som ligger till grund för budgeten, kommer att utvecklas.

Annika Wallenskog
Chefsekonom

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!