Publicerad: 15 december 2015

Nyhet

Strandskyddet måste ses över

2009 och 2010 års lättnader i strandskyddet har inte fått avsedd effekt. Reglerna behöver ses över. Det skriver Strandskyddsdelegationen i ett slutbetänkande i dag.

Regeringen måste göra verklighet av förslaget och förändra strandskyddsreglerna så att det blir enklare att bygga strandnära på glesbygden, anser SKL.

Gunilla Glasare, avdelningschef på SKL

– Delegationen har i två och ett halvt år stöttat kommuners och myndigheters tillämpning av strandskyddsreglerna. Det har haft positiva effekter, säger Gunilla Glasare, avdelningschef på SKL, som varit ledamot i Strandskyddsdelegationen.

– Men det står samtidigt klart att 2009 och 2010 års lättnader för att underlätta strandnära byggande på glesbygden inte har fått avsedd effekt. Reglerna måste ses över och förändras på nytt.

I glesbefolkade kommuner är det svårt att få byggprojekt att löna sig. Byggkostnaderna överskrider ofta marknadsvärdena. För att klara ett marknadsmässigt byggande behöver kommunerna skapa attraktiva boendemiljöer i vackra naturområden. Men där sätter ofta onyanserade strandskyddsregler stopp.

hus belägna vid stranden

– Sverige har 42 000 mil stränder. Det motsvarar jordens omkrets gånger tio. Vid varje sjö, vattendrag och kust råder det 100 meter generellt byggstopp. Det är inte rimligt. Det måste bli enklare att skapa attraktiva strandnära boendemiljöer på glesbygden, där tillgången till stränder ofta är väldigt god, säger Gunilla Glasare.

– Lagstiftningen skapar också hinder för enskilda företagare med verksamheter inom till exempel lantbruk och turismnäring. De har begränsade möjligheter att bygga ut, bygga nytt och att generellt sett använda marken på det sätt som krävs för att utveckla sina verksamheter.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!