Publicerad: 23 maj 2019

Nyhet

Straffskärpning för brott mot förtroendevalda välkomnas

Hot, hat och våld mot förtroendevalda är ett allvarligt hot mot demokratin. SKL välkomnar att regeringen nu äntligen skickar ett färdigt förslag på strängare straff till lagrådet.

Anders Knape

Anders Knape

De senaste åren har trakasserier, hot och våld mot förtroendevalda ökat och undersökningar visar också att hat- och hotfulla uttryck tenderar att bli elakare och grövre. Var fjärde förtroendevald uppger att de har utsatts i samband med sitt politiska uppdrag. Förskjutningen av tonen i det demokratiska samtalet har i vissa fall lett till att förtroendevalda inte vill uttala sig, inte vill delta i obekväma beslut eller väljer att avsluta sitt uppdrag.

Nu skickar regeringen ett färdigt lagändringsförslag till lagrådet kring att införa en särskild straffskärpningsgrund för brott som begås mot förtroendevalda.

– Äntligen, det här har SKL efterfrågat under så lång tid. Det är ett viktigt steg för att värna demokratin och förtroendevaldas uppdrag, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Lagändringen omfattar förtroendevald som utsätts i samband med sitt förtroendeuppdrag i stat, kommun, region eller i Europaparlamentet samt närstående till en förtroendevald. Straffskärpningen är tänkt att träda i kraft 1 januari nästa år.

SKL fortsätter att med stöd av regeringen arbeta förebyggande med utbildningar och stöd till kommuner och regioner för att hantera hot och våld mot förtroendevalda.

Anna-Lena Pogulis
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!