Publicerad: 31 januari 2017

Nyhet

Stor variation bland lokala förtroendevalda

Lund är kommunen med flest unga förtroendevalda medan Lilla Edet och Sölvesborg har högst andel småbarnsföräldrar. Det visar den samlade bilden över landets lokala förtroendevalda.

Sedan i höstas har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) successivt släppt länsvisa rapporter som beskriver vilka de förtroendevalda är i respektive län, kommun, landsting och region. För en vecka sedan kom de sista rapporterna och nu kan även en kompletterande övergripande bild ges av våra 40 000 lokala förtroendevalda.

Fortfarande något fler män

Cirka 48 procent av landets landstingspolitiker är kvinnor medan siffran är i snitt 43 procent för kommunpolitiker. 96 procent är fritidspolitiker i kommunerna medan motsvarande siffra i landstingen är 93 procent. Och det går i snitt 265 invånare per kommunpolitiker och 2 202 invånare per landstingspolitiker.

Relativt god spridning i ålder

De flesta åldersgrupper är väl representerade bland de förtroendevalda jämfört med andelen av befolkningen. Unga är dock underrepresenterade medan åldersgruppen 50-65 år är överrepresenterad.

Det finns stor variation i vad som utmärker en förtroendevald mellan olika kommuner – både inom samma län och jämfört med andra län.

Jämn könsfördelning i flera landsting och regioner

Fem landsting och regioner har den jämnaste könsfördelningen: Gävleborg, Stockholm och Västernorrland (49 procent kvinnor), Blekinge och Halland (51 procent kvinnor).

Bjurholm är kommunen med flest politiker – där går det 35 invånare på varje förtroendevald. Fagersta har högst andel utrikes födda förtroendevalda och Håbo har störst andel äldre än 65 år (45 procent). Flest unga förtroendevalda finns i Lund (23 procent) och högst andel småbarnsföräldrar har Lilla Edet och Sölvesborg (20 procent vardera).

Variation

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!