Publicerad: 24 januari 2017

Nyhet

Stort kommunalt ansvar för anläggningar

Kommunerna tar ett stort ansvar för tillgången till anläggningar för kultur, idrott och fritid, både vad gäller ägande och drift. Det visar en enkätundersökning som SKL genomfört bland Sveriges kommuner.

Gunilla Glasare

Genom olika stödformer tar kommunerna även ett stort ansvar för anläggningar som ägs eller drivs av andra aktörer.

– Kommuner, landsting och regioner utgör tillsammans svensk idrotts största finansiärer. Den största delen av samhällets stöd till idrotten är relaterat till idrottsanläggningar, säger Gunilla Glasare, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Antalet anläggningar för idrott och fritid har varit relativt konstant under de senaste 25 åren. Däremot har anläggningarna utvecklats och blivit mer avancerade. Exempelvis har konstgräs ersatt naturgräs vilket gör att en plan kan utnyttjas mer.

Antalet kulturanläggningar 2014 var ungefär lika många som 2010, efter att ha ökat markant under perioden 2000 till 2010. Kommunerna äger 9 av 10 bibliotek och 6 av 10 av övriga kulturanläggningar.

– Utöver att kommunerna äger och driver majoriteten av kulturanläggningar stödjer man ofta även de verksamheter som drivs av exempelvis ideella föreningar genom verksamhets- och projektbidrag. Det är tydligt att kommunerna fortsatt är avgörande aktörer för tillgång till kultur och kulturlokaler i hela landet, säger Gunilla Glasare.

Färre ungdomsgårdar

– Förklaring till att antalet fritidsgårdar minskat är att små gårdar slagits samman, att verksamheter därmed kan mobilisera högre kvalitet och att kommunerna väljer att bedriva fritidsverksamheter på andra sätt. De ekonomiska satsningarna på fritidsverksamhet har inte minskat, säger Gunilla Glasare.

Kulturhusen har många kulturuttryck

I enkäten undersöks för första gången vad som sker i de kulturhus som finns i 37 procent av kommunerna. Scenkonsten är starkast och särskilt musik som finns representerat i mer än 70 av de rapporterade 95 kulturhusen. Även bild och form, bibliotek och film finns i fler än hälften av kulturhusen.

Anläggningar för kultur, idrott och fritid 2014

Webbsänd presentation av rapporten, med gäster

Enkäten är skickad till förvaltningschefer inom relevanta förvaltningar och idrotts- och fritidsanläggningsenkäten är besvarad av 86 procent av kommunerna och kulturanläggningsenkäten av 84 procent av kommunerna.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!